Hjem » APV og organisationsudvikling

APV og organisationsudvikling

Træf effektive beslutninger!

 

 

 

 

Hold gode møder!

 

 

 

 

 

 

Få styr på jeres indsatser!

 

 

 

 

 

 

 

 

Forandringer og organisationsudvikling efter covid19

Både ledere og medarbejdere har under corona-krisen arbejdet hjemmefra. Nye måder at afholde møder er afprøvet, og grænserne mellem privatliv og arbejdsliv har været mere udflydende i denne periode. Jeres ledelse, medarbejdere, TRIO og hele organisationen står nu over for nye opgaver og måder at samarbejde på i takt med, at Danmark åbner sig igen.

Der kan være et øget behov for at få fokus på kerneopgaven, værdier og potentialerne. Skabe et bedre arbejdsmiljø, fremme mental sundhed og tage hånd om mentale sundhedsudfordringer, som måske er opstået i jeres organisation i kølvandet på covid19.

Der kan også være behov for at se på, hvilken læring og måder at samarbejde på, som vi tager med os fra corona-krisen, som vi finder positivt, er effektivt og kan bruges fremover. Måske skal vi minimere vores mange møder? Måske skal vi have flere hjemmearbejdsdage? Måske skal vi styrke anerkendelsen, den sociale kapital og fællesskabsfølelsen, så vi kan få brugt os selv på en anden måde i vores arbejdsfællesskab nu? Måske har vi behov for se på, hvordan vi løser de fælles opgaver bedst muligt - og med størst kvalitet til glæde for borgeren/kunden?

 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Er det tid til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV)? Måske vil det være relevant at tage fat i APVen nu, hvor der er så mange forandringer, så I sørger for at have et godt arbejdsmiljø.

 

Hvor finder I støtte?

GLIFBERG PROCESSER støtter og bidrager til den ønskede forandring og organisationsudvikling og udarbejdelse af APV. Faglige muligheder, dilemmaer og udfordringer udforskes, og veje til at håndtere dem finder vi sammen. I vil komme stærkt i mål.

 

Hvordan gør vi?

Vi har fokus på mål og output, når vi går i gang med at planlægge et forløb. Vi finder i fællesskab ud af, hvad I har behov for. Vi tager bl.a. afsæt i aktive og kreative læreprocesser, som både kalder på krop, hjerne og hjerte.

 

Vi mødes 3 gange:
  1. Først til et indledende møde, hvor vi sikrer fælles forståelse af opgaven, og hvad I skal have ud af indsatsen
  2. Dernæst afprøver vi det aftalte enten som et udviklingsforløb, internat, workshop eller temamøde
  3. Efterfølgende samler vi op på et statusmøde, hvor vi ser på, hvad effekten af vores fælles indsats er for virksomheden, lederteamet og den enkelte

 

Hvor skal vi mødes?

Netværket er stort, så lad mig hjælpe med at finde de helt rette mødefaciliteter. Det er vigtigt, at rammer, indhold og output går op i en større enhed - både når I er inde eller udenfor i skønne naturomgivelser.

 

Har I særlige ønsker?

Skriv til mig med det samme: kontakt@glifbergprocesser.dk eller også er du velkommen til at

ringe: 20 21 35 15.

 

Pil_bottom_web

Tilfredse kunder fortæller:

Bjarne Nielsen, klyngeleder i Sommerfuglen, Københavns Kommune:

"Som klyngeleder i Københavns Kommune, med ansvar for 400 børn i 0-6 års alderen, 100 ansatte og 4 pædagogiske ledere, er der nok at holde styr på. "Styringen" foregår i stor udstrækning i et tillidsfuldt forhold til de pædagogiske ledere (ledelsesteamet). I den forbindelse har jeg benyttet mig af GLIFBERG PROCESSER.

Birgitte var med i tilrettelæggelsen og afviklingen af en konference for vores ledelsesteam, i forbindelse med en større omorganisering af fokus for den praktiske pædagogik. Efter to dages intenst arbejde, kom vi ud med styrket tro på hinanden og med troen på, at vi kunne lykkes".

 

Læs mere her