Hvordan får I styr på jeres arbejdsmiljøarbejde?

ARbejdsmiljøorganisation (AMO):

Det er vigtigt, at I har styr på, hvordan I skal samarbejde om arbejdsmiljøet.

Alt efter størrelsen på jeres virksomhed skal I have en årlig arbejdsmiljødrøftelse og evt. også nedsætte en Arbejdsmiljøorganisation.

regler for arbejdsmiljøsamarbejde:

Der findes relevante AT-vejledninger som beskriver, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal foregå.

Minimum en gang årligt skal alle virksomheder afholde en arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdslederen i samarbejdet med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Der gælder forskellige regler alt efter, hvor mange ansatte der er i virksomheden.

Arbejdsmiljøopgaver

I Bekendtgørelsen af Lov om arbejdsmiljø fra 25.maj 2020 står bl.a.

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe:

et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet samt grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Arbejdstilsynet kan komme på anmeldt eller uanmeldt besøg hos jer.

Vær beredt så I får den grønne Elite Smiley, når Arbejdstilsynet har været forbi.

Hvis du og din virksomhed er usikker på, hvilke arbejdsmiljøopgaver der skal løses, og hvordan I kan gribe opgaverne an, så lad os mødes og drikke en kop kaffe sammen.

Her kan vi tale om hvilke arbejdsmiljøopgaver, der ligger foran jer, og hvordan I kan være proaktive i forhold til at forebygge og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for jeres ledere og medarbejdere.

kontakt@glifbergprocesser.dk 

mobil 20213515Kontakt GLIFBERG PROCESSER

GLIFBERG PROCESSER
Gunnekær 28
2610 Rødovre
kontakt@glifbergprocesser.dk
mobil 20 21 35 15
cvr. 35929738

Ring, skriv eller find mig på de sociale medier: