Sammen om ligestilling i arbejdsfællesskabet

Indholdet på jeres næste udviklingsworkshop kan måske handle om , hvor I sammen skaber ligestilling i jeres arbejdsfællesskaber. Jeg designer og faciliterer fx workshoppen: ‘Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene – er vi mon godt på vej?’

Målgruppen for workshoppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere, bestyrelser m.m.

I denne workshop ser vi nærmere på, hvordan ligestilling, inklusion og diversitet bidrager positivt ind i arbejdsfællesskabet, skaber bedre løsninger og en god bundlinje med sorte tal.

Gennem korte oplæg og dialog fokuseres på muligheder for bæredygtig udvikling og ligestilling netop hos jer. Hvad skal der til hos jer, for at det hele bliver mere retfærdigt og udviklende både for kvinder og mænd i jeres arbejdsfællesskab? Hvordan kan arbejdsmiljøet styrkes, så både faglighed og kompetencer bliver sat i spil og værdsættes lige meget – også i løn – uanset køn. Hvordan sikrer vi en høj kønsbalance i vores organisation både vertikalt og horisontalt?

Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der vil være en vekselvirkning mellem mindre faglige oplæg. Vi bruger metoden 1-2-mange: egen refleksion, dialog to og to, erfaringsudveksling i mindre grupper og plenum, så alle er og forbliver aktive undervejs.

Selve indholdet på udviklingsworkshoppen tones, så det rammer jeres aktuelle behov. Lad os derfor tale sammen om, hvad der giver mening for jer, og hvordan en workshop kan se ud, alt efter om vi er sammen 3,5 timer eller 6,5 timer.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.