Home » En oplyst anerkendelsesrejse – nyt perspektiv på stress

En oplyst anerkendelsesrejse  - nyt perspektiv på stress

 

Forskningsprojektet En Oplyst anerkendelsesrejse - nyt perspektiv på stress er udarbejdet af Pernille Steen Pedersen. Hendes forskning handler om at styrke arbejdsfællesskabet og lære at støtte hinanden i at kunne navigere i det arbejdsliv, der er lige nu og her.

 

GLIFBERG PROCESSER tilbyder at være facilitator på temadage for ledere og medarbejdere. Her dykker vi ned i elementer fra forskningsprojektet. Temaer på dagen kan være "Anerkendelse", "Kollegaskab", "Ledelse" og "Moralske konflikter".

Med afsæt i viden og gode øvelser fra forskningsprojektet skaber vi et fælles sprog. Vi ser på, hvordan I kan skabe et sundt arbejdsfællesskab. Hvordan bliver vi gode sammen? Hvordan undgår vi at blive mentalt udfordret og få stress af at gå på arbejde. Hvad kan ledelsen gøre? Hvad kan vi gøre sammen, så det både gavner kerneopgaven og arbejdspladsens vigtigste ressource, jer – både ledere og medarbejdere.

 

Skam

Skam er en afgørende faktor i udviklingen af stress i følge forskningsprojektet Det handler ikke kun om arbejdsmængden men også om tvivlen på sig selv og/eller følelsen af at mangle opbakning i organisationen.

Anerkendelse er helt afgørende i forebyggelsen af stressrelateret sygefravær. Det kræver et fælles sprog for anerkendelse, hvor vi skal kende til de individuelle forskelle i både oplevelser og reaktioner. For selv om, der kan være nogenlunde ens påvirkninger i vores arbejdsliv, reagerer vi forskelligt.

De moralske konflikter opstår og påvirker hver enkelt, når mennesker finder sig selv i et krydspres mellem forskellige, ofte modstridende krav.

 

Reaktionsmønstre

Vi kommer rundt om to reaktionsmønstre: problemløser og relationsmester, og hvordan det hænger sammen med stress, skam og veje til anerkendelse. Kun sammen skaber vi et anerkendende arbejdsmiljø.

Vil du høre mere om redskaber og metoder til at få en spændende, udviklende og anerkendende samarbejdsdag, så ring til mig for at høre nærmere om, hvordan vi kan gøre det.

Læs mere her