Home » Inspiration og nyheder

HRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #34 God konsulentskik – hvordan virksomhed, medarbejder og konsulent får det bedste ud af hinanden HRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #27 Pårørende medarbejdereHRviden & GIFBERG PROCESSER: Podcast #25 At rumme medarbejdere med psykisk sårbarhed i bagagenHRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #24 Sammen om arbejdsmiljøet - værdifuld medarbejderrepræsentationHRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #23 Trivsel (social kapital) og effektivitet. Modsætning eller forudsætning?HRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast 16 Uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejdeHRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #13 Sex og Chikane på jobbetHRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #11 Forebyggelse af stress på arbejdspladsenHRviden & GLIFBERG PROCESSER: Podcast #8 Ledere kan også få stress

 

NYHEDSBREV 1-2020 Da Danmark blev sendt hjem for at arbejde

NYHEDSBREV 3-2019 Er tiden eller livet mon vigtigt for dig?

NYHEDSBREV 2-2019 Hvad gør I for at forebygge, at du ikke rammer muren?

NYHEDSBREV 1-2019 GLIFBERG PROCESSER fylder 5 år

 

Medieomtale:

Artikel i Magisterbladet.dk 2020.05.20: Pas på privatlivet "Videomøder kan tangere overvågning"

Blogindlæg i A4 Arbejdsmiljø 2020.05.11: Arbejdspladser må forholde sig til etisk aspekt, hvis videomøder fortsætter

Artikel i Rødovre Lokal Nyt 2020.04.01: Vis mig din hjemmeplads

Blogindlæg i A4 Arbejdsmiljø 2020.03.16: Corona: Hjemmearbejde giver tid til refleksion

Artikel i Social Udvikling - Social- og ledelsesfagligt tidsskrift - 4-2019: "TRIO arbejdsfællesskabets ekkolod - hård på kerneopgaven og blød på relationer"

Artikel i Social Udvikling - Social- og ledelsesfagligt tidsskrift - 2-2019: "Stresshåndtering - surf uden om din usunde stress!" 

 

Podcast:

Jeg interesserer mig for at lytte til podcast, som har fokus på mennesket og arbejdsfællesskaber. Jeg har deltaget i en række Podcast sammen med HRviden. Her kan du høre om mine værdier, og hvilke teoretiske og metodiske tilgang som jeg står på i mødet med dig og din virksomhed.

Tryk på billederne til venstre eller på nedenstående link for at høre mere:

Podcast #34 God konsulentskik – hvordan virksomhed, medarbejder og konsulent får det bedste ud af hinanden

Podcast #27 Pårørende medarbejdere

Podcast #25 At rumme medarbejdere med psykisk sårbarhed i bagagen

Podcast #24 Sammen om arbejdsmiljøet - værdifuld medarbejderrepræsentation

Podcast #23 Trivsel (Social kapital) og effektivitet. Modsætning eller forudsætning.

Podcast #16 Uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejdet

Podcast #13 Sex og chikane på jobbet

Podcast #11 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Podcast #8 Ledere kan også få stress

 

Inspirationskilder:

Du kan også finde mere viden om mig og mit ståsted, når du læser om mine inspirationskilder:

"...Det eneste konstante er forandringer..." Heretikoles

"...Med værdier forstår vi meningen med motiver, der kan forklare menneskers handlinger, når denne handling er bevidst eller til enhver tid vil kunne blive bevidst…” Ole Fogh Kirkeby

"...Sensemaking holder fokus på processer og anskuer fænomener som eksisterende i et flow af skabelse og genskabelse" T.Murphy

"...Meningsskabelse beskrives som processen hvorigennem vi skaber mening" T.Murphy

”...Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej" K.E.Løgstrup

”…at man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et andet menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst” Søren Kierkegaard

”...Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden” Michel Foucault

”...Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret drøm” Peter Lang

”…Når alt kommer til alt, så fungerer vores organisationer kun på den måde de gør, fordi vi tænker og handler som vi gør. Kun ved at ændre vores tænkning, kan vi ændre vores dybt ubevidste regler og praksis. Kun ved at ændre den måde, vi agerer sammen på, kan vi skabe fælles visioner, fælles forståelse og nye færdigheder for koordineret handling” Senge

”...Valg af ord har betydning” Karl Weick

”...Sensemaking…Vi udvælger begivenheder, som vi handler på og fortolker, og skaber derved vore egne muligheder og begrænsninger. Enactment er handlen, mens vi tænker og tænkning, mens vi handler” Karl Weick

”…En begivenhed er en proces, hvor noget sker, der kan tilskrives en betydning. Det er betydningens begivenhed, som, vi kan tale om, er foregået ved at stadfæste begivenhedens betydning…” Ole Fogh Kirkeby

"...I kraft af deltagelsen i kulturen bliver meningen offentlig og fælles. Vor kulturelt tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og fælles begreber og afhænger også af fælles samtaleformer til forhandling om forskelle i mening og fortolkning" Jerome Bruner

”...Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den” Peter Drucker

 

Læs mere om de øvrige ydelser her