Home » Inspiration

 

 

 

 

Inspiration

Når GLIFBERG PROCESSER starter et samarbejde med en virksomhed, er tilgangen i samarbejdet og løsning af opgaven pragmatisk refleksivt. Der vælges mellem forskellige positioner ud fra overvejelsen: Hvad virker bedst her?

Der lægges vægt på brug af aktive og kreative læringsmetoder, fordi det er væsentlig både at have hoved, krop og hjerte med. Det sker altid teoretisk og empirisk veldokumenteret - og med en velbegrundet tilgang.

 

Inspirationskilder:

"...Det eneste konstante er forandringer..." Heretikoles

"...Med værdier forstår vi meningen med motiver, der kan forklare menneskers handlinger, når denne handling er bevidst eller til enhver tid vil kunne blive bevidst…”…Ole Fogh Kirkeby

"...Sensemaking holder fokus på processer og anskuer fænomener som eksisterende i et flow af skabelse og genskabelse"...T.Murphy

"...Meningsskabelse beskrives som processen hvorigennem vi skaber mening"... T.Murphy

”...Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”… K.E.Løgstrup

”…at man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et andet menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst”… Søren Kierkegaard

”...Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden”… Michel Foucault

”...Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret drøm”. ..Peter Lang

”…Når alt kommer til alt, så fungerer vores organisationer kun på den måde de gør, fordi vi tænker og handler som vi gør. Kun ved at ændre vores tænkning, kan vi ændre vores dybt ubevidste regler og praksis. Kun ved at ændre den måde, vi agerer sammen på, kan vi skabe fælles visioner, fælles forståelse og nye færdigheder for koordineret handling” …Senge

”...Valg af ord har betydning”…Karl Weick

”...Sensemaking…Vi udvælger begivenheder, som vi handler på og fortolker, og skaber derved vore egne muligheder og begrænsninger. Enactment er handlen, mens vi tænker og tænkning, mens vi handler”…Karl Weick

”…En begivenhed er en proces, hvor noget sker, der kan tilskrives en betydning. Det er betydningens begivenhed, som, vi kan tale om, er foregået ved at stadfæste begivenhedens betydning…”…Ole Fogh Kirkeby

"...I kraft af deltagelsen i kulturen bliver meningen offentlig og fælles. Vor kulturelt tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og fælles begreber og afhænger også af fælles samtaleformer til forhandling om forskelle i mening og fortolkning"... Jerome Bruner

”...Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den”…Peter Drucker ”

 

Læs mere om de øvrige ydelser