Hjem » Ledernetværk

Ledernetværk

 

 

 

Deltag i ledernetværk og erhvervsnetværk med erfaren mødeleder

Ledernetværk og erhvervsnetværk

Flere og flere ledere har behov for at deltage i ledernetværk og erhvervsnetværk. Kravene til ledere i dag er store på alle områder - der skal leveres resultater, ingen røde tal på bundlinjen og organisationen skal udvikles. Derfor er det en god idé at mødes med andre ledere for at drøfte faglige udfordringer, få inspiration og give støtte til hinanden.


Fokus på ledelse som profession - og kerneopgaven

Hvis I ønsker at styrke ledelsen i jeres organisation, stiller konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER sig til rådighed for at etablere, facilitere og vitalisere ledernetværket. Lad os få en dialog om, hvad I vil have ud af ledernetværket. Hvordan ledernetværkene etableres og udvikles, så de støtter lederne bedst muligt.


Hvor skal vi mødes?

GLIFBERG PROCESSERs netværk er stort, så lad os hjælpe med at finde de helt rette mødefaciliteter, så I har oplevelsen af at rammer, netværk og indhold går op i en større enhed, når I er inden- og udenfor.

Pil_bottom_web

Tilfredse kunder fortæller:

GLIFBERG PROCESSER har i 2018, 2017, 2016 og 2015 fungeret som ekstern facilitator af ledernetværk for erfarne ledere og chefer i Danmark. Ledernetværket er udbudt af HK Kommunal og er for medlemmer af HK Kommunals Chefgruppe samt medlemmer af både Socialrådgivernes og Socialpædagogernes ledersektioner.

Læs nedenfor hvad tidligere deltagere fortæller om ledernetværket.

 

Hvad har været de vigtigste ting ved at deltage i HK Ledernetværket for erfarne ledere og chefer?

Lars Aarøe Hansen, Voksenspecial og psykiatrichef, Kalundborg Kommune:

 • "Muligheden for at kunne drøfte ledelse med kollegaer - med udgangspunkt i teori - omsat til praksis. Input til egenrefleksion i forhold til ledelsespraksis. Samværet med netværket”

Vibeke Dyhr, Jobcenterleder, Faxe Kommune:

 • "Et fortroligt og givende netværk uden for egen arbejdsplads. Refleksionen og sparring inden for feltet ledelse med andre, som også har mange års praktisk erfaring"

Kurt Jakobsen, Leder af Kursuscenter, Vordingborg Kommune:

 • "Netværkets drøftelserne har betydet, at jeg har reflekteret over egen "praksis", da jeg har fået viden om andre leders hverdag, udfordringer og løsningsmuligheder”

Jeanne Adelskov, Områdeleder, Hovedstadens Beredskab:

 • "Dialog i fortroligt rum. Dialog med ledere, som ikke har en forudindtaget mening pga. kendskab til organisationen. Sparring med andre ledere”

Lone Gry Schäfer, Ledende sekretær, Region Hovedstaden:

 • ”Sparring og vidensdeling med andre ledere/chefer uden for sundhedssektoren. Det er altid godt at få perspektiver fra andre dele af den offentlige sektor”

Marianne Hougaard, Administrativ leder, Holbæk Kommune:

 • ”Sparring og erfaringsudveksling vedr. ledelse”

Bibbi Hyldahl, Gruppeleder, Jobcenter Morsø:

 • "Det vigtigste har været at få kendskab til øvrige ledere, som ofte sidder med samme udfordringer som en selv, men især også at lære nogen at kende, som har større erfaring og på den måde gør tingene på en anden måde end en selv. På den måde får man udforsket nye muligheder i forbindelse med sin egen ledelsesform. Det er også spændende at møde personer, som måske ikke arbejder decideret i en kommune, men i regionen eller andet. Der kan det godt være oplysende at høre, hvordan de griber tingene an, og få gode ideer både organisatorisk, ledelsesmæssigt og løsning af opgaver på en anden måde end "typisk" kommunalt!"

Marianne Beck-Hansen, Leder, Holstebro Kommune:

 • "Fået sparring og energi til at gå ind i komplicerede udfordringer
 • Det har været rigtig godt at kunne udveksle ledelseserfaring med nogle som jeg ikke har fælles samarbejdsflader med
 • Nye viden omkring de enkelte temaer"

Pia Risgård, Udbuds- og Digitaliseringschef, Vesthimmerlands Kommune:

 • "Skabe netværk/relationer
 • Høre om andres erfaringer og ideer
 • Få ny inspiration med hjem – både gennem andres oplevelser og gennemgåede temaer"

Else Dahl Morthorst, Administrationschef, Rudersdal Kommune:

 • "Altid dejligt at møde kolleger andre steder fra, og høre andres erfaringer og udfordringer
 • Det har bidraget til, at jeg har fået læst noget fagligt stof. Det bliver desværre ofte lagt for langt væk i dagligdagen. Her er vi blevet ”tvunget” til at læse
 • Det har været inspirerende med en god facilitator, som har givet plads – men som også har ”skubbet” lidt til min opfattelse – og givet anledning til refleksion"

Charlotte Brix, Borgerservicechef, Kalundborg Kommune:

 • "Tillid og fortrolighed i et lukket rum med "neutrale" personer - som ikke kender til min verden og dermed lytter åbent
 • Genopfriske eller erhverve ny viden om teorier på ledelse
 • Dele og sparre om egen praksis, såvel som andres"

Bente Jensen, Kontorchef, Fællessekretariatet, Næstved Kommune:

 • "Der kan være en anden tilgang til emnerne, når vi møder hinanden fra forskellige organisationer
 • Materialet er rigtig god inspiration i hverdagen
 • Godt at møde kollegaer – i dagligdagen kan det være ”ensomt” at være chef"

Christina Værndal, Sektionsleder, Facilities Management, Odense Universitetshospital:

 • "Udveksling af erfaringer inden for de behandlede temaer
 • Møde nye mennesker og høre om deres udfordringer i arbejdslivet
 • Inspiration til P-sager"

Marianne Hougaard Fisker, Løn – og Bogholderichef, Norddjurs Kommune:

 • "Fået nye ideer og input
 • Modtaget god sparring
 • Fået nye ”venner” som er i samme ”båd” som mig"

 

Hvordan har du oplevet facilitators rolle? Hvad har det bedste været ved at have en ekstern facilitator tilknyttet netværket for erfarne ledere?

Kurt Jakobsen, Leder af Kursuscenter, Vordingborg Kommune:

 • "Normalt kan "ledere" godt være svære at styre. Jeg har oplevet en meget kompetent styring, der har resulteret i, at alle møderne har holdt og fulgt det planlagte rammeindhold. Endvidere har facilitatoren været eminent god til at samle op på møderne og sikre, at alle fik et opsamlingsreferat efter møderne".

Lars Aarøe Hansen, Voksenspecial og psykiatrichef, Kalundborg Kommune:

 • "Det er hver gang lykkes for facilitatoren at styre dialogerne og drøftelsen i forhold til vores behov og forskellige indgangsvinkler, herunder sikret sig at alle er blevet inddraget”.

Vibeke Dyhr, Jobcenterleder, Faxe Kommune:

 • "Facilitator har været god til at holde fast, så alle får en oplevelse af at gå "Hjem" med noget brugbart og derved forhindret, at møderne blot blev en hyggesnak”.

Marianne Beck-Hansen, Leder, Holstebro Kommune:

 • "Hendes fokus på temaerne og neutrale position
 • Hendes opmærksomhed på opdraget for vores møder og evne til at holde fokus på vores rolle som ledere
 • En tovholder og litteraturansvarlig
 • Jeg synes, dette koncept har været fint. Ville gerne jeg havde gode ideer, men oplever at programmet og tilrettelæggelsen har været i top og er imponeret over udbyttet af de få timer, vi er sammen :-)"

Pia Risgård, Udbuds- og Digitaliseringschef, Vesthimmerlands Kommune:

 • "Møderne bliver meget effektive
 • Vi bliver introduceret til ny faglig viden
 • Facilitator er dygtig til at styre møderne og stille de rigtige (coachende) spørgsmål på de rette tidspunkter
 • Jeg vil meget gerne fortsatte i netværkssamarbejdet, da det giver så meget. Fastholde at der en facilitator – og gerne Birgitte :-)"

Else Dahl Morthorst, Administrationschef, Rudersdal Kommune:

 • "Det har været vigtigt, at facilitator har taget ”bolden” og klaret det praktiske. Ellers tror jeg, det var gået i stå
 • Facilitator har fundet godt og relevant læsestof/artikler mv.
 • Det har givet energi i gruppen med ekstern facilitator, så møderne ikke er endt i almindelig snak og erfaringsudveksling. Vi er blevet holdt til sporet – og til dagens tema"

Mette Koudal, Leder af Familieafdelingen, Randers Kommune:

 • "Det tilsendte materiale
 • Rollen på selve mødet
 • God energi og gode underbyggende spørgsmål""

Charlotte Brix, Borgerservicechef, Kalundborg Kommune:

 • "Struktur
 • Igangsætte og fastholde netværket
 • Altid positiv og formået at skabe energi i gruppen"

Kim Baand, Sekretariatsleder, Skanderborg Kommune:

 • "At det er en facilitator der har erfaring og faglig viden på området
 • Coach’ende og systemisk tilgang til os"

Bente Jensen, Kontorchef, Fællessekretariatet i Næstved Kommune:

 • "Været med til at fastsætte temaer
 • Fokus på møderne styres og afvikles på en god måde
 • Holder os ”til ilden"

Christina Værndal, Sektionsleder, Facilities Management, Odense Universitetshospital:

 • "Relevante understøttende artikler
 • Mødeledelse"

 

Læs mere her