Har I styr på jeres fælles opgave?

Savner du ind imellem, at MED-udvalget er mere proaktiv og samarbejdende?

Går du nogle gange fra jeres møder og tænker, det altid er de samme to, som siger noget – og der mangler god energi i rummet?

Savner du, at medarbejderne tager mere medansvar, eller er du usikker på, om de har forstået, hvad deres opgave er i MED-udvalget?

Drømmer du om, at I bliver det stærke MED-udvalg, som alle gerne vil være med i, fordi netop jeres MED-udvalg skaber værdi for trivslen, arbejdsfællesskabet og kerneopgaven?

Du er helt sikkert ikke den eneste, som har oplevet benspænd eller mangel på retning i MED-udvalget, når der skal arbejdes med justeringer, forandringer og implementering af politikker.

MEDskabelse i forandringsprocesser sker bedst, når samarbejdet er godt, og vi ved, hvad vores opgave er.

Det kan jeg hjælpe jer med.

Udviklingsforløb eller Danmarks Mentale Sundhedsdag sammen med MED-udvalget?

Hvad er vores opgaver og ansvar?
Udviklingsforløb 

Et udviklingsforløb for MED-udvalget vælges, når I har behov for at komme i dybden med samarbejdet, kommunikationen og trivslen.

Vi arbejder med MEDskabelse i forandringsprocesser – når MED-udvalget samarbejder om kerneopgaven og et sundere arbejdsmiljø. Vi kredser om ansvar og medansvar, og hvilke roller vi har. Hvad kan vi forvente af hinanden?

Hvordan lykkes vi med forandringsprocesser, mental sundhed og samarbejde i arbejdsfællesskabet?

Hvordan får vi fulgt op på trivselsundersøgelsen og APV?

Hvordan bliver vi MED-udvalget, som skaber værdi for dem vi repræsenterer? og hvad har vi behov for, at vores kollegaer gør for os i MED-udvalget?

Det vil være spørgsmål og mulige temaer i et udviklingsforløb, som MED-udvalget kan fokusere, finde svar og handlinger på.

Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant)

Session: 3-5 alt efter behov

Danmarks mentale sundhedsdag

Samarbejde, kommunikation og trivsel i arbejdsfællesskabet er i fokus, når Danmarks Mentale Sundhedsdag afholdes i uge 41.

Jeg har i flere år faciliteret temadage for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, hvor samarbejde, kommunikation og trivsel er i fokus. Her arbejder vi også med forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladsen.

Indholdet på Danmarks Mentale Sundhedsdag kan fx være:

Tema: Hvad skal der til, for at vi udvikler vores samarbejde og fastholder et godt arbejdsmiljø, så vi trives og sammen bidrager til, at organisationen fungerer, og kerneopgaven er i fokus?

Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant).

Ledelsen og medarbejdere.

Session: 6 timer

I kan finde inspiration til udviklingsarbejdet i TRIO i min artikel i Social Udvikling – Social- og ledelsesfagligt tidsskrift – 4-2019: “TRIO arbejdsfællesskabets ekkolod – hård på kerneopgaven og blød på relationer”

Vidste du, at Velliv Foreningen støtter med op til 10.000kr. til afholdelse af Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41?

Du kan læse mere om, hvordan du søger penge hos Velliv Foreningen her.

Jeg hjælper gerne med sparring på ansøgningen og stå for at facilitere dagen. Vi toner selvfølgelig dagens indhold, så det giver værdi og mening for jer.

Andre MEDudvalg har allerede fået glæde af at afholde Danmarks Mentale Sundhedsdag sammen med mig.

Læs her på siden hvad de fik ud af det.


Tilfredse kunder fortæller

Lars Daugaard Jepsen, Økonomi- og ressourcechef, Hotel- og Restaurantskolen:

‘& tak til dig, Birgitte – for en god dag, hvor du på bedste vis faciliterede samtalen’.


Anne-Mette Kistrup, Centerleder for Socialt Udsatte, Næstved Kommune:

‘Vi var en af de heldige arbejdspladser🙌 Igen i år kunne man søge Velliv Foreningen om støtte i forbindelse med “Danmarks Mentale Sundhedsdag”.

Vores MED- udvalg havde planlagt en temadag som Birgitte Glifberg faciliterede på fornemmeste vis for os 💥💥

Dagen havde fokus på kommunikation og dialog, hvordan skaber vi god feedback-kultur, psykologisk tryghed og godt kollegaskab med afsæt i forskningsprojektet “En oplyst anerkendelsesrejse”.

Det var en fantastisk dag med god læring, nye input og skønt selskab 🌟🌟

Jeg glæder mig så meget til det videre arbejde i MED-udvalget’.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.