Hjem » Min tilgang

Min tilgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad tilbyder jeg?

Når jeg starter et samarbejde med en virksomhed, er tilgangen i samarbejdet og løsning af opgaven altid ud fra overvejelsen: Hvad virker bedst her - for dig som kunde?

Jeg benytter velafprøvede og evidensbaserede metoder som grundlag for forandringsarbejde. Jeg tager udgangspunkt i, at den vigtigste viden findes hos jer. Derfor vil ethvert forandringsarbejde involvere de ledere og medarbejdere, hvis praksis skal forandres.

Jeg bruger også dialogbaserede, aktive og kreative læringsmetoder, fordi det er vigtigt at både hoved, krop og hjerte er med. Det sker altid teoretisk og empirisk veldokumenteret - og med en velbegrundet tilgang.

 

WHY = Formålet

Formålet med at fokusere både på kerneopgaven og et sundt arbejdsmiljø er at sikre, at borgeren/kunden får det, som er væsentligt for dem. Opgaven og borgerens/kundens behov kan dog ikke stå alene men bør altid gå hånd i hånd med et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Jeg hjælper dig med at sætte borgeren/kunden i centrum og forebygge mentale sundhedsudfordringer i arbejdsfællesskabet, så flere trives. Det er for dyrt både for dig, virksomheden og samfundet i længden, hvis der ikke forebygges aktivt på arbejdspladsen.

Ved at du lærer at forebygge mentale sundhedsudfordringer, vil du imødekomme stress, søvnbesvær, depressive symptomer og angstsymptomer. Det er stigende blandt erhvervsaktive i dag – både blandt privat - og offentligt ansatte. Her har vi et fælles ansvar med at få vendt denne negative udvikling i samarbejde med ledelse og medarbejdere.

 

HOW = Metoden

Sammen arbejder vi med processer på leder-, team- og organisationsniveau. Proces kan forklares som = (lat.:Prócessus) fortsætte, bevæge fremad, udvikling, fremgang.

Det foregår oftest ud fra LOGIK-modellen:

 • Ledelse
 • Organisation
 • Gruppe
 • Individ
 • Koordinerede

LOGIK-modellen bidrager til, at vi får arbejdet med opgaven og arbejdsmiljøet både vertikalt og  horisontalt med et koordinerende blik for øje.

Jeg viser dig redskaber og metoder, som gør det nemmere for dig og medarbejderne i hverdagen. Som facilitator og proceskonsulent er det min opgave at gøre det let. Facilitere = (lat.:Facilis) gøre det let.

Metoderne og læringsdesignet er bygget op, så vi kan sammensætte præcis det forløb, som skaber størst mening og udbytte for jeres virksomhed. Indsatserne vil tage afsæt i konkrete cases i jeres virksomhed. Ydelserne kan fx være:

1:1 forløb - individuelle samtaler

 • Værdiskabende samtaler med nye og erfarne ledere
 • Stresshåndtering for ledere og medarbejdere med afsæt i Persolog® Stress Profilen

Arbejdsmiljø og organisationsudvikling - workshop, temadage og gruppeforløb for ledere og medarbejdere

 • Opgaven i fokus, fremme af mental sundhed og sundt arbejdsmiljø, leder-, team- og organisationsudvikling (procesforløb/temadage/workshop)
 • ArbejdsPladsVurdering - hjælp til at udarbejde APV ved hjælp af APV-dialogbaseret metode
 • Sundt arbejdsmiljø og MEDskabende forandringsprocesser i MED-organisationen og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant)

Netværksforløb

 • Facilitering af erhvervsnetværk og ledernetværk (netværksforløb)

 

WHAT = Resultatet

Via konkrete forebyggende aktiviteter bliver resultatet, at du som leder og medarbejder behersker virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at få fokus på samarbejdet om opgaven, forebygge mentale sundhedsudfordringer og sikre et godt arbejdsmiljø. Du får øget handlekraft og handlemuligheder.

 

Spørgsmål? Hvad gør du nu?

Du er altid velkommen til at ringe: 20 21 35 15 eller skrive til mig med det samme: kontakt@glifbergprocesser.dk