Home » Inspiration

 

 

 

 

Podcast, artikler og inspirationskilder

Når jeg starter et samarbejde med en virksomhed, er tilgangen i samarbejdet og løsning af opgaven altid ud fra overvejelsen: Hvad virker bedst her?

Jeg lægger vægt på brug af aktive og kreative læringsmetoder, fordi det er vigtigt at have både hoved, krop og hjerte med. Det sker altid teoretisk og empirisk veldokumenteret - og med en velbegrundet tilgang.

 

Nyhedsbreve fra GLIFBERG PROCESSER:

NYHEDSBREV 2-2019 Hvad gør I for at forebygge, at du ikke rammer muren?

NYHEDSBREV 1-2019 GLIFBERG PROCESSER fylder 5 år

 

Udgivelser hvor Birgitte Glifberg deltager:

Jeg interesserer mig for at lave podcast, som har fokus på mennesket og arbejdsfællesskaber. Her kan du høre om mine menneskelige værdier, og hvilke teoretiske og metodiske tilgang som jeg står på i mødet med dig og din virksomhed. Du kan også finde mere viden, når du læser om mine inspirationskilder nederst på siden.

Podcast #27 Pårørende medarbejdere

Podcast #25 At rumme medarbejdere med psykisk sårbarhed i bagagen

Podcast #24 Sammen om arbejdsmiljøet - værdifuld medarbejderrepræsentation

Podcast #23 Trivsel (Social kapital) og effektivitet. Modsætning eller forudsætning.

Podcast #16 Uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejdet

Podcast #13 Sex og chikane på jobbet

Podcast #11 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Podcast #8 Ledere kan også få stress

 

Artikel i Social Udvikling - Social- og ledelsesfagligt tidsskrift - 4-2019: "TRIO arbejdsfællesskabets ekkolod - hård på kerneopgaven og blød på relationer"

Artikel i Social Udvikling - Social- og ledelsesfagligt tidsskrift - 2-2019: "Stresshåndtering - surf uden om din usunde stress!" 

Inspirationskilder:

"...Det eneste konstante er forandringer..." Heretikoles

"...Med værdier forstår vi meningen med motiver, der kan forklare menneskers handlinger, når denne handling er bevidst eller til enhver tid vil kunne blive bevidst…” Ole Fogh Kirkeby

"...Sensemaking holder fokus på processer og anskuer fænomener som eksisterende i et flow af skabelse og genskabelse" T.Murphy

"...Meningsskabelse beskrives som processen hvorigennem vi skaber mening" T.Murphy

”...Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej" K.E.Løgstrup

”…at man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et andet menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst” Søren Kierkegaard

”...Der eksisterer kun gensidige relationer og de bestandige kløfter mellem intentioner i relation til hinanden” Michel Foucault

”...Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret drøm” Peter Lang

”…Når alt kommer til alt, så fungerer vores organisationer kun på den måde de gør, fordi vi tænker og handler som vi gør. Kun ved at ændre vores tænkning, kan vi ændre vores dybt ubevidste regler og praksis. Kun ved at ændre den måde, vi agerer sammen på, kan vi skabe fælles visioner, fælles forståelse og nye færdigheder for koordineret handling” Senge

”...Valg af ord har betydning” Karl Weick

”...Sensemaking…Vi udvælger begivenheder, som vi handler på og fortolker, og skaber derved vore egne muligheder og begrænsninger. Enactment er handlen, mens vi tænker og tænkning, mens vi handler” Karl Weick

”…En begivenhed er en proces, hvor noget sker, der kan tilskrives en betydning. Det er betydningens begivenhed, som, vi kan tale om, er foregået ved at stadfæste begivenhedens betydning…” Ole Fogh Kirkeby

"...I kraft af deltagelsen i kulturen bliver meningen offentlig og fælles. Vor kulturelt tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og fælles begreber og afhænger også af fælles samtaleformer til forhandling om forskelle i mening og fortolkning" Jerome Bruner

”...Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den” Peter Drucker

 

Læs mere om de øvrige ydelser her