Har du en ledig bestyrelsespost?

Eller kender du nogen, som mangler et dedikeret og professionelt bestyrelsesmedlem?

Jeg er på udkig efter ledige bestyrelsesposter, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel.  Jeg leder efter:

Lønnet professionel bestyrelsespost i SMV med fokus på at bidrage med kompetencer og strategier indenfor arbejdsmiljø, HR, forandringsprocesser, mental sundhed, diversitet, onboarding.

Lønnet professionel bestyrelsespost i fonde/faglige organisationer/socioøkonomiske virksomheder/NGOér med fokus på at bidrage med kompetencer og strategier indenfor arbejdsmiljø, bæredygtighed, miljø, mental sundhed, diversitet, beskæftigelse og socialt udsatte i Danmark.

Jeg er ekspert i at stå i grænselandet, hvor det offentlige, private, civilsamfundet, frivillige, faglige organisationer og politikere møder hinanden. Med mine personlige og faglige kompetencer er vant til at navigere på forskellige arenaer og med forskellige positioner.

Jeg er vant til at indgå i arbejdsfællesskaber i bestyrelser og har en god fornemmelse for min rolle som medlem/formand i bestyrelsen samt en politisk styret organisation som fx kommunalbestyrelsen.

Jeg er passioneret i bestyrelser, hvor der fokus på strategi og målet. Hvor der er plads til og respekt for forskelligheder, nye perspektiver og dialog. Jeg er følger ting til dørs og har en stor arbejdskapacitet.

Jeg har en god fornemmelse for, hvornår et samarbejde i en bestyrelse er frugtbart, og hvornår samarbejdet og kommunikationen ikke bidrager til fremdrift. Manglende diversitet er en udfordring i en bestyrelse, hvilket jeg ønsker at ændre på, så vi får nogle mere professionelle bestyrelser.

Hvis du har kendskab til nogen, som mangler et lønnet professionelt bestyrelsesmedlem, så kontakt mig gerne.