Har du en ledig bestyrelsespost?

Eller kender du nogen, som mangler et dedikeret og professionelt bestyrelsesmedlem?

Jeg er på udkig efter en lønnet professionel bestyrelsespost i fonde/organisationer/socioøkonomiske virksomheder/NGOér evt. i Advisory Board. Som bestyrelsesmedlem bidrager jeg med kompetencer og strategisk blik indenfor ledelse og organisation, arbejdsmiljø og mental sundhed, ligestilling, inklusion, diversitet, beskæftigelse og socialt udsatte i Danmark.

Faglige kompetencer og personlige erfaringer gennem et langt arbejdsliv gør, at jeg som bestyrelsesmedlem er ekspert i at stå i grænselandet, hvor det offentlige, private, civilsamfundet, frivillige, faglige organisationer og politikere møder hinanden. Jeg hylder de mange spørgsmål, som gør os klogere sammen, så vi kan træffe gode beslutninger på et oplyst grundlag i bestyrelsen.

Arbejdsfællesskabet og gruppedynamikken i bestyrelser er vigtige, og jeg har altid en god fornemmelse for egen og andres roller som medlem/formand i bestyrelsen. Jeg er passioneret i bestyrelser, hvor der fokus på strategi, og hvad vi skal løse sammen for at nå målet. Hvor der er plads til og respekt for forskelligheder, nye perspektiver og dialog.

Manglende ligestilling, inklusion og diversitet er en udfordring i mange bestyrelser, hvilket jeg arbejder på at ændre, så vi får nogle mere professionelle bestyrelser i Danmark.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.