Samarbejde, kommunikation og trivsel er i fokus i arbejdsfællesskabet

Indholdet på jeres næste udviklingsworkshop kan fx være:

Tema: Hvad skal der til, for at samarbejdet er i top, og vi trives og er trygge i organisationen, mens kerneopgaven er i fokus?

Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant). Ledelsen og medarbejdere.


Tema: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse.

Målgruppe: Ledelsen og medarbejdere.


Varighed 3,5 – 6,5 timer alt efter jeres behov.

Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der vil være en vekselvirkning mellem mindre faglige oplæg og dialog. Vi bruger metoden 1-2-mange: egen refleksion, dialog to og to, erfaringsudveksling i mindre grupper og plenum, så alle er og forbliver aktive undervejs.

Selve indholdet på udviklingsworkshoppen tones, så det rammer jeres aktuelle behov. Lad os derfor tale sammen om, hvad der giver mening for jer, og hvordan en workshop kan se ud, alt efter om vi er sammen 3,5 timer eller 6,5 timer.

Med GLIFBERG PROCESSER får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende udviklingsworkshop, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som I efterfølgende selv kan anvende på jeres egen arbejdsplads.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet. I får præsenteret forskningsviden på området, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

Med workshoppen styrker I samarbejdet, lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.