Trivsel og forebyggelse af stress er i fokus i arbejdsfællesskabet

Indholdet på jeres næste udviklingsworkshop kan fx være:

Tema: Ledere pas godt på jer selv og vær gode rollemodeller for jeres medarbejdere! – hvordan skaber I arbejdsglæde og passer på jer selv og jeres medarbejdere?

Målgruppe: Ledelsen.


Tema: Vi har fået en ny lederkollega og dermed et nyt ledelsesteam. Hvordan finder vi en fælles ny vej i ledelsesteamet, hvor vi spiller hinanden gode, trives og har et sundt arbejdsmiljø?

Målgruppe: Ledelsen.


Tema: Høje følelsesmæssige krav i jobbet. Når vi nu ved, at mennesker er motiveret, hvordan gør vi så? Hvordan undgår vi at få mental slagside hos os selv og i organisationen og forebygger forråelse? Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse.

Målgruppe: Ledelsen og medarbejdere.


Tema: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om arbejdsglæde og stressforebyggelse.

Målgruppe: Ledelsen, direktion og bestyrelse.


Varighed 3,5 – 6,5 timer alt efter jeres behov. Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der vil være en vekselvirkning mellem mindre faglige oplæg. Vi bruger metoden 1-2-mange: egen refleksion, dialog to og to, erfaringsudveksling i mindre grupper og plenum, så alle er og forbliver aktive undervejs.

Selve indholdet på udviklingsworkshoppen tones, så det rammer jeres aktuelle behov. Lad os derfor tale sammen om, hvad der giver mening for jer, og hvordan en workshop kan se ud, alt efter om vi er sammen 3,5 timer eller 6,5 timer.

Med GLIFBERG PROCESSER får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende udviklingsworkshop, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som I efterfølgende selv kan anvende på jeres egen arbejdsplads.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet. I får præsenteret forskningsviden på området, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

Med workshoppen styrker I trivsel, forebygger stress og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere og medarbejderne.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.