Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene – er vi mon godt på vej?

Jeres næste udviklingsworkshop kan måske handle om ligestilling i arbejdsfællesskabet. Jeg designer og faciliterer fx workshoppen: ‘Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene – er vi mon godt på vej?’

Denne workshop (Nr. 101) udbydes på LAB22 d. 3. oktober 2022 i Nyborg. Det er er en konference proppet med spændende oplæg om seneste forskning og trends indenfor ledelse, arbejdsliv og bæredygtighed. 

I min workshop ser vi nærmere på, hvordan bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene hænger sammen med magt, krænkelser – og måske også psykologisk sikkerhed.

Målgruppen for workshoppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere, politikere m.m.

Gennem korte oplæg fokuseres på muligheder for bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene på de danske arbejdspladser:

·      Hvad skal der til, for at kvinder og mænd har lige muligheder og adgang til at få en leder-, chef- eller direktørstilling? Eller en post i bestyrelsen? Nødvendigheden af en ligestillingspolitik på arbejdspladsen – for hvem, hvorfor, hvornår og hvordan?

·      Hvordan understøtter vi en bedre kønsbalance, ligeløn og ligestilling på velfærdsområderne? Hvad kan vi gøre sammen for at rekruttere og fastholde medarbejdere, hvor der er få mænd versus få kvinder for at skabe mere ligestilling samt respekt om den enkeltes valg af job og funktion?

·      Hvordan får vi øje på magten og de mulige krænkelser, der kan foregå i et arbejdsfællesskab, og hvad gør vi ved det for at skabe en bæredygtig udvikling og et sundt arbejdsmiljø?


Processen i workshoppen:

Der forventes aktiv deltagelse blandt alle deltagere. Dialogen er i fokus, så vi hver især og sammen bliver klogere.

Vi vil i en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog i mindre grupper og plenum blive klogere på bæredygtig udvikling og ligestillingen på de danske arbejdspladser. Hvordan kan arbejdsmiljøet styrkes, så både faglighed og kompetencer bliver sat i spil – og værdsættes lige meget i løn – uanset køn.


Hvad får du med dig ved at deltage i workshoppen?

Som deltager får du viden og inspiration. Du vil kunne arbejde videre med temaet i egen ledelse, TRIO, AMO, MED-udvalget og organisation. Der bliver mulighed for at dele gode erfaringer og viden fra forskellige arbejdspladser. Reflektere over bæredygtig udvikling, ligestilling og lige muligheder for alle – uanset køn.

Læs mere om programmet for LAB22 den 2.- 4.oktober 2022 og min workshop Nr. 101  her


Vi kan også designe udviklingsworkshoppen til at vare 3,5 eller 6,5 timer i jeres egen organisation alt efter jeres behov. 

Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der vil være en vekselvirkning mellem mindre faglige oplæg. Vi bruger metoden 1-2-mange: egen refleksion, dialog to og to, erfaringsudveksling i mindre grupper og plenum, så alle er og forbliver aktive undervejs.

Selve indholdet på udviklingsworkshoppen tones, så det rammer jeres aktuelle behov. Lad os derfor tale sammen om, hvad der giver mening for jer, og hvordan en workshop kan se ud, alt efter om vi er sammen 3,5 eller 6,5 timer.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.