Hjem » Stresshåndtering for ledere og medarbejdere

Stresshåndtering for ledere og medarbejdere

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederen som rollemodel og medskaber af et sundt psykisk arbejdsmiljø

Som leder står du i spidsen for at fremme mental sundhed og sikre et sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere og dig selv. Der er rigtig meget på spil, hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden. Dine medarbejdere kan opleve sig stressede og udviser måske en uhensigtsmæssig stressadfærd, som på sigt kan give mentale sundhedsudfordringer eller permanent stress med en langtidssygemelding som resultat. Det får betydning både for sygefraværs statistikken og bundlinjen. Det bidrager samtidig til en kultur, som er usund at være i – både for medarbejderne og dig som leder.

Janne Skakon har i et forskningsprojekt vist, hvor nært medarbejdernes trivsel er forbundet med lederens. I afdelinger, hvor lederne ikke var stressede, var der høj trivsel og gode resultater, mens der i afdelinger med stressede ledere blev scoret lavere på medarbejdertrivsel. Forskningen viser altså, at din egen stressadfærd påvirker organisationen.

Ledere får også stress, og en del ledere udvikler desværre en tolerance over for egne stress-symptomer. Måske er du slet ikke klar over din egen usunde stressadfærd, eller det kan virke uoverskueligt at tage stress-symtomerne alvorligt og handle på dem. Hvad vil andre mon tænke om din evne til at være leder, hvis du fortæller, hvordan du selv har det og er påvirket i dagligdagen af for meget om ørerne?

Evnen til at lede påvirkes af stress, og det kan have konsekvenser for organisationen. Derfor skal du tage din egen stressadfærd alvorligt og lære, hvordan du kan håndtere den, fordi du er rollemodel.

Det er vigtigt, at du effektivt lærer at anvende strategier for håndtering af stressorer for at forblive fysisk og psykisk sund - og dermed være i balance i dig selv. Lær at fortolke din stressadfærd for at forebygge permanent stress. Hvis du vil have et godt arbejdsmiljø og trives i jobbet som leder, må du starte med dig selv! Sæt spot på det som skaber lys og glæde, så du kommer til at smile med hjertet.

 

Persolog® Stress Modellen

Konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER arbejder både med ledere og medarbejdere om sundt arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Det sker bl.a.ved hjælp af Persolog® Stress Profilen.

Konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER har gennemgået kvalificering til Persolog® Stress Modellen og er som autoriseret træner uddannet til at anvende Stress Profilen integreret i udviklingsforløb for grupper, coaching og andre en-til-en sammenhænge inden for eget fagområde.

 

Persolog® Stress Profil

Stress Profilen er et evidensbaseret valideret læringsinstrument, der som det eneste på markedet er i stand til at koble oplevet stress til personens stressrelaterede adfærd og dermed målrette de langsigtede råd til en personlig håndteringsstrategi, samt måle aktuel belastning inden for 11 arbejdsrelaterede og 8 privatrelaterede stressorer.

Læs artiklen "Stresshåndtering - surf uden om din usunde stress!" i Social Udvikling - Social- og ledelsesfagligt tidsskrift nr.2-2019

Læs blogindlægget: "Hvem siger du ikke må holde pause og lade dit vand?" i DenOffentlige.dk 01-18

 

Dans som en langsigtet behagelig copingstrategi

Vær opmærksom på hvornår du kan sige "nej" til yderligere opgaver. Fyld ikke tidsrummet ud, som du har opnået ved at reducere arbejdsbyrden, på mere arbejde men på at gøre noget godt for dig selv. Nogle går med hunden, andre holder af at danse enten alene hjemme i stuen eller sammen med andre i godt selskab med fx Rødovre Dansevenner. Forskning viser, at dans og bevægelse skaber endorfiner og glæde, som bidrager til at forebygge usund stressadfærd. Derfor danser jeg selv, hvor jeg kan komme til det i Rødovre og omegn.

 

Læs mere her