Home » Team- og organisationsudvikling

Team - og organisationsudvikling - er I klar?

Jeres team eller organisation står overfor nye opgaver.

I oplever måske, at der er behov for at få fokus på opgaven, kende hinandens værdier, potentialer og kompetencer bedre, så I kan være kompetente udi fx at øge tilfredsheden hos borgeren/kunden, skabe et bedre arbejdsmiljø og tage hånd om de mentale sundhedsudfordringer hos jer. Tværfagligt og flerfagligt samarbejde kan også trænge sig på.

Målet er, at I bliver højtydende som team, løser de fælles opgaver bedst muligt - og med størst kvalitet.

 

Hvad kan konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER støtte med?

GLIFBERG PROCESSER støtter, så I kan være et kompetent team i virksomheden og bidrager til den ønskede opgaveløsning. Faglige muligheder, dilemmaer og udfordringer udforskes og veje til at håndtere dem, finder vi sammen, så I kan komme stærkt i mål.

Vi arbejder i forløbet også med forskellige aktive og kreative læringsmetoder for at få så mange perspektiver, kompetencer og læringsstile aktiveret som muligt. Med det mål for øje at få åbnet for størst mulig viden om - og blandt jer.

Hvordan gør vi?

Vi har fokus på målet og output, når vi går i gang med at planlægge et forløb. Vi finder i fællesskab ud af, hvad I har behov for. Vi tager afsæt i aktive og kreative læreprocesser, som både kalder på krop, hjerne og hjerte.

Vi mødes 3 gange:

  1. Først til et indledende møde, hvor vi sikrer fælles forståelse af opgaven, og hvad I skal have ud af indsatsen
  2. Dernæst afprøver vi det aftalte enten som et udviklingsforløb, internat, workshop eller temamøde
  3. Efterfølgende samler vi op på et statusmøde, hvor vi ser på, hvad effekten af vores fælles indsats er for virksomheden, lederteamet og den enkelte

Hvor skal vi mødes?

GLIFBERG PROCESSERS netværk er stort, så lad os hjælpe med at finde de helt rette mødefaciliteter, så I har oplevelsen af, at rammer, indhold, fokus og mål går op i en større enhed - både når I er inde eller udenfor i de skønne naturomgivelser.

Har I særlige ønsker?

Lad os få en snak, hvis I har idéer til opgaver, som GLIFBERG PROCESSER og evt. samarbejdspartnerne med fordel kan hjælpe jer med, når der kræves stor erfaring inden for området.

 

Pil_bottom_web

Tilfredse kunder fortæller:

"Som klyngeleder i Københavns Kommune, med ansvar for 400 børn i 0-6 års alderen, 100 ansatte og 4 pædagogiske ledere, er der nok at holde styr på. "Styringen" foregår i stor udstrækning i et tillidsfuldt forhold til de pædagogiske ledere (ledelsesteamet). I den forbindelse har jeg benyttet mig af GLIFBERG PROCESSER.

Birgitte var med i tilrettelæggelsen og afviklingen af en konference for vores ledelsesteam, i forbindelse med en større omorganisering af fokus for den praktiske pædagogik. Efter to dages intenst arbejde, kom vi ud med styrket tro på hinanden og med troen på, at vi kunne lykkes.

Bjarne Nielsen, klyngeleder i Sommerfuglen".

Læs mere om de øvrige ydelser her