Hjem » Teamudvikling – NYT lederteam

Teamudvikling – NYT lederteam

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom!

Nyt lederteam – kom godt fra start!

Jeres lederteam er måske nyt, og I søger at få skabt et fælles grundlag at arbejde ud fra. Der er behov for at kende hinandens værdier, potentialer og kompetencer. I har et ønske om at styrke dialogen, tilliden og samarbejdet og få afklaret, hvad jeres opgave i virksomheden er.

Konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER støtter jer i at komme godt fra start som nyt lederteam, så I kan være en kompetent ledelse i virksomheden. Ledelsesfaglige muligheder, dilemmaer og udfordringer udforskes. Veje til at håndtere dem finder vi sammen. Vi arbejder med at skabe en lærende og refleksiv udvikling i teamet. Målet er, at I bliver højt ydende som ledelsesteam og løser de fælles opgaver bedst muligt - og med størst kvalitet.

Vi arbejder i forløbet med forskellige aktive og kreative læringsmetoder for at få så mange perspektiver, kompetencer og læringsstile aktiveret som muligt. Så I får kendskab til hinandens styrker og kan bruge dem aktivt i samarbejdet efterfølgende.

 

Hvad kan konsulenthuset GLIFBERG PROCESSER støtte med?

Stille gode refleksive spørgsmål, bidrage med viden og erfaringer samt sparre på procesforløb, facilitere workshops eller temadage, så I lykkes med at finde vejen og komme godt i mål!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt retning!

Hvordan gør vi?

Vi har fokus på kerneopgaven, læring og sundt arbejdsmiljø, når vi går i gang med at planlægge et forløb. Vi finder i fællesskab ud af, hvordan vi kan arbejde med dialog, vores værdier og samarbejde, hvor vi tager afsæt i aktive og kreative læreprocesser, som både kalder på krop, hjerne og hjerte.

Vi mødes 3 gange:
  1. Først til et indledende møde, hvor vi sikrer fælles forståelse af opgaven, og hvad I skal have ud af indsatsen
  2. Dernæst afprøver vi det aftalte enten som et længere udviklingsforløb med internat, workshop eller temamøde
  3. Efterfølgende samler vi op på et statusmøde, hvor vi ser på, hvad effekten af vores fælles indsats er for virksomheden, lederteamet og den enkelte
Hvor skal vi mødes?

GLIFBERG PROCESSERS netværk er stort, så lad os hjælpe med at finde de helt rette mødefaciliteter, så I har oplevelsen af, at rammer, indhold, fokus og mål går op i en større enhed - både når I er inde eller udenfor i de skønne naturomgivelser.

Har I særlige ønsker?

Lad os få en snak, hvis I har idéer til opgaver, som GLIFBERG PROCESSER og evt. samarbejdspartnerne med fordel kan hjælpe jer med, når der kræves stor erfaring inden for området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træf effektive beslutninger!

 

Pil_bottom_web

Tilfredse kunder fortæller:

Maria Louise Bjørking, leder & Tine Iversen, souschef i Sundhedsplejen, Ballerup Kommune:

"Som nyt ledelsesteam har vi ønsket at udvikle og udfolde vores forskellige kompetencer til en komplimenterende helhed med fokus på ledelse i en politisk styret organisation, kerneopgaven og den sociale kapital. Denne proces har været sjov og interessant, fordi Birgitte har formået at få synliggjort vores forskelligheder på en kreativ og givende måde. Birgitte har bl.a. arbejdet med en kreativ tilgang – en svær opgave, når den foregår som del af en travl hverdag. Det efterlader indtryk, som visuelt er kommet på plancher og kollager.

Birgittes store erfaring med ledelse i en offentlig sektor og kendskab til vores målgruppe har gjort, at sparringen har været meget virkelighedsnær.

Vores coaching forløb har været sammensat af fælles coaching i vores ledelsesteam (leder og souschef) samt individuel coaching. Dette har været meget frugtbart, da de 2 forskellige positioner har været i fokus hver for sig med det formål, hvordan de kunne berige hinanden.

Vi ser os selv som et stærkt og bevidstgjort ledelsesteam efter endt forløb med Birgitte".

 

Læs mere her