Home » Ikke kategoriseret » Testimonials

Testimonials

“Som Klyngeleder i Københavns Kommune med ansvar for 400 børn i 0-6 års alderen, 100 ansatte og 4 pædagogiske ledere, er der nok at holde styr på. “Styringen foregår i stor udstrækning i et tillidsfuldt forhold til de pædagogiske ledere (ledelsesteamet). I den forbindelse har jeg benyttet mig af GLIFBERG PROCESSER.

Birgitte var med i tilrettelæggelsen og afviklingen af en konference for vores ledelsesteam, i forbindelse med en større omorganisering af fokus for den praktiske pædagogik. Efter to dages intenst arbejde, kom vi ud med styrket tro på hinanden og med troen på, at vi kunne lykkes.

Bjarne Nielsen, Klyngeleder i Sommerfuglen”.