Home » TRIOen samarbejder

Sammen kan vi alt!

 

 

 

 

Hvad er vores opgaver og ansvar?

 

 

MEDskabelse i forandringsprocesser – når TRIOen samarbejder om kerneopgaven og et sundere arbejdsmiljø

Et struktureret samarbejde mellem leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant kaldes også TRIOen.

I større organisationer kan der være Hovedudvalg og MED-udvalg, hvor udvalgene består af lige dele medarbejder og ledelsesrepræsentanter. Her arbejdes med at forankre de politikker, der er vedtaget i Hovedudvalget.

Herunder kan man lokalt nedsætte TRIOer, hvor de lokale grupper arbejder sammen, for at tilpasse deres samarbejde og hverdag til de vedtagne politikker og handlingsplaner.
TRIO bestemmer selv, hvordan og hvor meget de vil mødes, og hvordan samarbejdet skal fungere.

 

GLIFBERG PROCESSER afvikler kurser for TRIOer - leder, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Her arbejder vi med "MEDskabelse i forandringsprocesser – når TRIOen samarbejder om kerneopgaven og et sundere arbejdsmiljø". Et kursus som kredser om forandringsprocesser, kommunikation og samarbejde.

 

Indhold

Formålet med kurset er, at TRIOen bliver MEDskabende om et sundere arbejdsmiljø. TRIOen går forrest og bidrager til en kultur, hvor forebyggelse, forandringsprocesser og samarbejde er en naturlig del af praksis.

Kurset vil støtte ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i deres forskellige roller og opgaver i TRIOen og i MEDsamarbejdet, når det gælder kommunikation, forebyggelse, forandringsprocesser og samarbejde. Vi vil dykke ned i begreber som ansvar, MEDansvar, MEDindflydelse og MEDbestemmelse, og hvordan vi træffer beslutninger sammen. Alt sammen med det formål, at kerneopgaven bliver løst bedst muligt, og arbejdsmiljøet er sundt i arbejdsfællesskabet.

 

Form
Dagen vil bestå af dialoger, øvelser og konkrete input/redskaber til den enkelte TRIO - og bidrager på samme tid til refleksion og erfaringsudveksling i gruppen af TRIOer.
Dagen er tænkt som et arbejdende refleksions-, lærings- og handlingsrum, hvor deltagerne kommer i dybden med dagens tema. TRIOen starter op på egen handlingsplan og arbejder efterfølgende videre med den i egen organisation.

 

Udbytte af kurset:
  • TRIOen udvider sit beredskab og får et bedre fundament at arbejde og samarbejde ud fra
  • Et godt afsæt til hvordan leder, AMR og TR bliver MEDskabende i fælles løsninger og opøver evnen til at løse opgaver sammen i TRIOen og det lokale MEDudvalg
  • Øget fokus på kerneopgaven og sundt arbejdsmiljø
  • Kendskab til andre TRIOer og viden om deres praksiserfaringer

 

I kan finde mere inspiration i min artikel i Social Udvikling - Social- og ledelsesfagligt tidsskrift - 4-2019: "TRIO arbejdsfællesskabets ekkolod - hård på kerneopgaven og blød på relationer"

Læs mere her