Home » Ydelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad tilbyder jeg?

 

WHY = Formålet

Formålet med at fokusere på samarbejdet om opgaven og et sundt arbejdsmiljø er for at sikre, at borgeren/kunden får det, som er vigtigt for dem. Opgaven og borgeren/kundens behov kan ikke stå alene men skal gå hånd i hånd med et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Jeg hjælper dig med at sætte borgeren/kunden i centrum og forebygge mentale sundhedsudfordringer, så flere trives. Det er for dyrt både for dig, virksomheden og samfundet i længden, hvis der ikke forebygges aktivt på arbejdspladsen.

Ved at du lærer at forebygge mentale sundhedsudfordringer, vil du imødekomme stress, søvnbesvær, depressive symptomer og angstsymptomer, som er stigende blandt erhvervsaktive i dag – både blandt privat - og offentlig ansatte. Her har vi et fælles ansvar med at få vendt denne negative udvikling i samarbejde med ledelse og medarbejdere.

 

HOW = Metoden

Sammen arbejder vi med processer på leder-, team- og organisationsniveau. Proces kan forklares som = (lat.:Prócessus) fortsætte, bevæge fremad, udvikling, fremgang.

Det foregår oftest ud fra LOGIK-modellen:

 • Ledelse
 • Organisation
 • Gruppe
 • Individ
 • Koordinerede

LOGIK-modellen bidrager til, at vi får arbejdet med opgaven og arbejdsmiljøet både vertikalt, horisontalt og på tværs - med et koordinerende blik for øje.

Jeg viser dig redskaber og metoder, som gør det nemmere for dig og medarbejderne i hverdagen. Som facilitator og proceskonsulent er det min opgave at gøre det let. Facilitere = (lat.:Facilis) gøre det let.

Metoderne og læringsdesignet er bygget op, så vi kan sammensætte præcis det forløb, som skaber størst mening og udbytte for jeres virksomhed. Indsatserne vil tage afsæt i konkrete cases i jeres virksomhed, så det bliver så praksisnært som muligt. Ydelserne kan være:

1:1 forløb

 • Værdiskabende samtaler med nye og erfarne ledere
 • Stresshåndtering for ledere og medarbejdere - persolog® Stress Profilen

Workshop, temadage og gruppeforløb:

 • Opgaven i fokus, mental sundhed og sundt arbejdsmiljø à Leder-, team- og organisationsudvikling (procesforløb/temadage/workshop)
 • Sundt arbejdsmiljø og MEDskabende forandringsprocesser (kursus for TRIO´en: leder, tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant)
 • Erhvervsnetværk (netværksforløb)
 • Moderne pli med humor og charme! Kvinder og mænd – bliv klog på kropssprog og intimsfærer – skab sammen den gode kemi på arbejdspladsen (kursus for ledere og medarbejdere)

 

WHAT = Resultatet

Via konkrete forebyggende aktiviteter bliver resultatet, at du som leder og medarbejder behersker virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at få samarbejdet om opgaven i fokus, forebygge mentale sundhedsudfordringer og sikre et godt arbejdsmiljø. Du får øget handlekraft og handlemuligheder.

 

Hvad gør du nu?

Øverst under fanebladet Ydelser er opstillet en række ydelser, som med garanti vil være hjælpsomme for dig og virksomheden.

Hvis din interesse er blevet vakt, så lad os mødes til et uforpligtende møde, hvor vi ser hinanden an og drøfter jeres ønsker og behov. Herefter lægger vi en plan for, hvordan du og virksomheden kommer i mål med det, som er væsentligt for jer.