dmede Site is faster to build.

Premium WordPress Themes med Smedgle Click medstallation, Just a Click and dmede website is ready for use. dmede Site is faster to build, easy to use & Søg Engmede Optimized.

Mission

GLIFBERG PROCESSER arbejder for at få omsat FNs Verdensmål nr.8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst" til virksomhedsmål. Skabe merværdi og resultater i offentlige og private virksomheder, der er i konstante forandringer. Slutbrugere og borgere skal opleve reel service og kvalitet i virksomhedens kerneopgave. Samtidig skal det afspejles på bundlinjen, så vi undgår de røde tal.

Vision

GLIFBERG PROCESSERs vision er at skabe varige resultater med udgangspunkt i kerneopgaven og et sundt arbejdsmiljø. Samarbejde med ledere og medarbejdere om stærke og sunde arbejdsfællesskaber. Tage hånd om den usunde arbejdskultur, så ledere og medarbejdere forebygger sygefravær og mistrivsel. Skabe fokus og øge evnerne til at arbejde i fælles retning samt bidrage til vedvarende positive forandringer i dialog, samarbejde og adfærd. Så det bliver lettere at fastholde og rekruttere kompetente ledere og medarbejdere til anstændige jobs.

Værdier

GLIFBERG PROCESSER arbejder for, at grundlæggende værdier som etik, værdighed, tillid og respekt folder sig ud i mødet med hinanden. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge i et samarbejde med mig.