Har I styr på jeres fælles opgave?

Savner du ind imellem, at MED-udvalget er mere proaktiv og samarbejdende?

Går du nogle gange fra jeres møder og tænker, det altid er de samme to, som siger noget – og der mangler god energi i rummet?

Savner du, at de tillidsvalgte og medarbejderne tager mere medansvar, eller er du usikker på, om de har forstået, hvad deres opgave er i MED-udvalget?

Drømmer du om, at I bliver det betydningsfulde MED-udvalg, som alle gerne vil være med i, fordi netop jeres MED-udvalg skaber værdi for trivslen, arbejdsfællesskabet og kerneopgaven?

Du er helt sikkert ikke den eneste, som har oplevet benspænd eller mangel på retning i MED-udvalget, når der skal arbejdes med justeringer, forandringer og implementering af politikker.

MEDskabelse i forandringsprocesser sker bedst, når samarbejdet er godt, og vi ved, hvad vores opgave er som leder og tillidsvalgte.

Det kan jeg hjælpe jer med.

Udviklingsforløb med MED-udvalget og de tillidsvalgte?

Hvad er vores opgaver og ansvar?
Udviklingsforløb 

Et udviklingsforløb for MED-udvalget, TRIO og de tillidsvalgte vælges, når I har behov for at komme i dybden med samarbejdet, kommunikationen og trivslen.

Vi arbejder med MEDskabelse i forandringsprocesser – når MED-udvalget og de tillidsvalgte samarbejder om kerneopgaven og et sundere arbejdsmiljø. Vi kredser om ansvar og medansvar, og hvilke roller vi har særligt som tillidsvalgte. Hvad kan vi forvente af hinanden?

Hvordan lykkes vi med forandringsprocesser, mental sundhed og samarbejde i arbejdsfællesskabet?

Hvordan får vi fulgt op på trivselsundersøgelsen og APV?

Hvordan bliver vi MED-udvalget, som skaber værdi for dem vi repræsenterer? og hvad har vi behov for, at vores kollegaer gør for os i MED-udvalget?

Det vil være spørgsmål og mulige temaer i et udviklingsforløb, som MED-udvalget og de tillidsvalgte kan fokusere, finde svar og handlinger på.

Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant) og tillidsvalgte.

Session: 2-4 gange alt efter behov

Tilfredse kunder fortæller

Irena Hansen, Tillidsrepræsentant, Center for Beskæftigelse – Faxe Kommune:

Citat fra Lærings- og evalueringsskemaet:

1.Hvordan får vores Arbejdsmiljødag betydning for dig og din praksis fremadrettet:

’Bredere forståelse for betydningen af fællesskab fra flere faggrupper og teams. Inspiration til forbedringer af arbejdsmiljøet’.


2.Beskriv hvad der særligt har givet mening for dig ift. fx redskaber, dialog eller proces:

’ Særligt var det en stærk præsentation og stille spørgsmål, styrker for psykologisk tryghed skema’.


3.Beskriv gerne hvordan du har oplevet GLIFBERG PROCESSERs facilitering af vores Arbejdsmiljødag:

’Meget spændende og lærerigt’.


Anne Hack Larsen, Arbejdsmiljørepræsentant, Center for Beskæftigelse – Faxe Kommune:

Citat fra Lærings- og evalueringsskemaet:

1.Beskriv hvordan vores Arbejdsmiljødag får betydning for dig og din praksis fremadrettet:

’Mere fokus på psykologisk tryghed – og dermed også mere arbejdsglæde = God investering’.


2.Beskriv hvad der særligt har givet mening for dig ift. fx redskaber, dialog eller proces:

’Fokus på nulfejlskulturen. Vi skal fejle = vi lærer’.


3.Beskriv gerne hvordan du har oplevet GLIFBERG PROCESSERs facilitering af vores Arbejdsmiljødag:

’Meget kompetent’.


Lars Daugaard Jepsen, Økonomi- og ressourcechef, Hotel- og Restaurantskolen:

‘& tak til dig, Birgitte – for en god dag, hvor du på bedste vis faciliterede samtalen’.


Anne-Mette Kistrup, Centerleder for Socialt Udsatte, Næstved Kommune:

‘Vi var en af de heldige arbejdspladser. Igen i år kunne man søge Velliv Foreningen om støtte i forbindelse med “Danmarks Mentale Sundhedsdag”.

Vores MED-udvalg havde planlagt en temadag som Birgitte Glifberg faciliterede på fornemmeste vis for os. Dagen havde fokus på kommunikation og dialog, hvordan skaber vi god feedback-kultur, psykologisk tryghed og godt kollegaskab med afsæt i forskningsprojektet “En oplyst anerkendelsesrejse”.

Det var en fantastisk dag med god læring, nye input og skønt selskab. Jeg glæder mig så meget til det videre arbejde i MED-udvalget’.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.