Hvordan byder du velkommen til din nye lederkollega?

Hver gang der bliver ansat en ny lederkollega til jeres ledelsesteam, får I reelt et NYT ledelsesteam.

Det kalder på en fælles opmærksomhed og en rigtig god onboarding af jeres nye lederkollega både i ledelsesteamet og resten af organisationen.

At få skabt et fælles grundlag at arbejde ud fra i ledelsesteamet er vigtigt både for den enkeltes trivsel og arbejdsfællesskabets muligheder. Der er behov for forventningsafstemning, og behov for at kende hinandens værdier, potentialer og kompetencer hurtigst muligt.

Jeg bidrager med at styrke dialogen, tilliden og samarbejdet i ledelsesteamet, så I kommer godt fra start, spiller hinanden gode, forebygger mistrivsel og skaber et sundt arbejdsmiljø.

I støttes i at komme godt fra start som nyt ledelsesteam, så I kan være et kompetent ledelsesteam i organisationen. Ledelsesfaglige muligheder, dilemmaer og udfordringer udforskes. Veje til at håndtere dem finder vi sammen. Vi arbejder med at skabe en lærende og refleksiv udvikling i teamet.

Målet er, at I bliver højt ydende som ledelsesteam og løser de fælles opgaver bedst muligt – og med størst kvalitet.

Vi arbejder i forløbet med forskellige aktive og kreative læringsmetoder for at få så mange perspektiver, kompetencer og læringsstile aktiveret som muligt. Så I får kendskab til hinandens styrker og kan bruge dem aktivt i samarbejdet efterfølgende.

Vi kan også arbejde med persolog® Personfaktor Modellen D.I.S.K. Den giver et billede af en persons adfærd i en specifik situation. Det vil være relevant for ledere at blive klogere på egen adfærd, da det vil bidrage til et øget kendskab til sig selv og samspillet med andre i teamet på arbejdspladsen.

Læs mere  her

Hvad kan
GLIFBERG PROCESSER støtte med?

Stille gode refleksive spørgsmål, bidrage med viden og erfaringer samt sparre på procesforløb, facilitere workshops eller temadage, så I lykkes med at finde vejen og komme godt i mål!

Hvordan foregår det?

Hvordan gør vi?

Vi har fokus på kerneopgaven, læring og sundt arbejdsmiljø, når vi går i gang med at planlægge et forløb. Vi finder i fællesskab ud af, hvordan vi kan arbejde med dialog, vores værdier og samarbejde, hvor vi tager afsæt i aktive og kreative læreprocesser, som både kalder på krop, hjerne og hjerte.

Hvor skal vi mødes?

GLIFBERG PROCESSERS netværk er stort, så lad os hjælpe med at finde de helt rette mødefaciliteter, så I har oplevelsen af, at rammer, indhold, fokus og mål går op i en større enhed – både når I er inde eller udenfor i de skønne naturomgivelser.

Vi mødes 3 gange:
  • Først til et indledende møde, hvor vi sikrer fælles forståelse af opgaven, og hvad I skal have ud af indsatsen
  • Dernæst afprøver vi det aftalte enten som et længere udviklingsforløb med internat, workshop eller temamøde
  • Efterfølgende samler vi op på et statusmøde, hvor vi ser på, hvad effekten af vores fælles indsats er for virksomheden, lederteamet og den enkelte

Lad os få en snak, hvis I har idéer til opgaver, som GLIFBERG PROCESSER og evt. samarbejdspartnerne med fordel kan hjælpe jer med, når der kræves stor erfaring inden for området.

Tilfredse kunder fortæller

Maria Louise Bjørking, leder & Tine Iversen, souschef i Sundhedsplejen, Ballerup Kommune:

“Som nyt ledelsesteam har vi ønsket at udvikle og udfolde vores forskellige kompetencer til en komplimenterende helhed med fokus på ledelse i en politisk styret organisation, kerneopgaven og den sociale kapital. Denne proces har været sjov og interessant, fordi Birgitte har formået at få synliggjort vores forskelligheder på en kreativ og givende måde. Birgitte har bl.a. arbejdet med en kreativ tilgang – en svær opgave, når den foregår som del af en travl hverdag. Det efterlader indtryk, som visuelt er kommet på plancher og kollager.

Birgittes store erfaring med ledelse i en offentlig sektor og kendskab til vores målgruppe har gjort, at sparringen har været meget virkelighedsnær.

Vores coaching forløb har været sammensat af fælles coaching i vores ledelsesteam (leder og souschef) samt individuel coaching. Dette har været meget frugtbart, da de 2 forskellige positioner har været i fokus hver for sig med det formål, hvordan de kunne berige hinanden.

Vi ser os selv som et stærkt og bevidstgjort ledelsesteam efter endt forløb med Birgitte”.


Bjarne Nielsen, klyngeleder i Sommerfuglen, Københavns Kommune:

“Som klyngeleder i Københavns Kommune, med ansvar for 400 børn i 0-6 års alderen, 100 ansatte og 4 pædagogiske ledere, er der nok at holde styr på. “Styringen” foregår i stor udstrækning i et tillidsfuldt forhold til de pædagogiske ledere (ledelsesteamet). I den forbindelse har jeg benyttet mig af GLIFBERG PROCESSER.

Birgitte var med i tilrettelæggelsen og afviklingen af en konference for vores ledelsesteam, i forbindelse med en større omorganisering af fokus for den praktiske pædagogik. Efter to dages intenst arbejde, kom vi ud med styrket tro på hinanden og med troen på, at vi kunne lykkes”. 

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.