Velkommen og tak fordi du besøger min hjemmeside

I 2014 så GLIFBERG PROCESSER dagens lys, da min offentlige karriere gennem mange år blev udskiftet med en tilværelse som selvstændig ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent. GLIFBERG PROCESSER ejes og drives fortsat af mig, Birgitte Glifberg.

Firmanavnet blev valgt, fordi GLIFBERG er mit efternavn. Proces kan forklares som = (lat.:Prócessus) fortsætte, bevæge fremad, udvikling, fremgang. GLIFBERG PROCESSER hjælper ledere og organisationer med fortsat at bevæge sig fremad, skabe udvikling og fremgang. Jeg designer og faciliterer processer.

Jeg er cand.pæd.pæd og har frem til 2014 arbejdet som leder, chef og konsulent indenfor den kommunale sektor både på centralt og decentralt niveau. 

Jeg har egne ledelseserfaringer at trække på. Jeg har selv stået i krydspresset mellem krav og forventninger til min ledelse både indadtil ift. mig selv, opadtil ift. min nærmeste chef, udadtil ift. ledelseskollegaer, nedadtil ift. medarbejdere, opadtil ift. politikere og udefra ift. borgere og andre interessenter. Min viden og erfaring om den kommunale sektor er derfor meget stor.

Siden 2014 har jeg udvidet min samarbejdsflade og mit netværk, så jeg i dag vil betegne mig selv som en ekspert i at stå i feltet mellem den kommunale, regionale og private sektor i samspillet med de frivillige og faglige organisationer. Jeg er i stand til at stille mig i mange forskellige positioner og forstå logikker og sammenhænge, som du vil få glæde af i dit samarbejde med mig.

Jeg har relevant lederuddannelse, kurser og autorisationer samt bestyrelsesuddannelse.

For at holde mig opdateret på forskning og viden om ledelse, organisation, trivsel, arbejdsmiljø, læreprocesser og pædagogik har jeg gennem en årrække været censor.

Det er meget berigende og interessant at møde de mange unge studerende, som skal ud at arbejde enten i den offentlige eller private sektor. Få indblik i hvad de kommer med af forventninger og tanker omkring et fremtidigt arbejdsliv.

Jeg er beskikket censor og medlem af censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, master og kandidatuddannelser for perioden 15.04.16 – 31.03.26 i ledelse & organisation.

Jeg er også beskikket censor og medlem af Professionshøjskolernes censorkorps ved Ny Pædagoguddannelse for perioden 01.02.19-31.01.23.

Jeg holder af at danse og løbe, og det er en måde at holde mig sund på. Jeg interesserer mig for demokrati og samfundsforhold. Er politisk aktiv og medlem af  Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune.

Du kan finde flere oplysninger om mig på  LinkedIn og  Facebook 

God læselyst på hjemmesiden!

Jeg håber, du bliver inspireret og glæder mig til at høre fra dig.

Netværker

GLIFBERG PROCESSER er medlem af:

Arbejdsmiljørådgiverne

Birgitte Glifberg er 1.suppleant i bestyrelsen,  www.bamr.dk

Rødovre Erhvervsforening www.r-erhverv.dk

Jeg samarbejder og netværker med forskere og andre konsulenthuse, der alle har solid erhvervs-, konsulent- og ledererfaring. Læs fx om vores arbejdsmiljøprojekt BIFROST  her

Så kontakt os gerne ved større opgaver og lad os få en snak om, hvad vi kan hjælpe jer med.

Motto:
Sundt arbejdsmiljø
skaber udvikling for alle

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.