Lederen som rollemodel og medskaber af et sundt psykisk arbejdsmiljø

Stresshåndtering hvordan?

Som leder står du i spidsen for at skabe trivsel og sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for dine medarbejdere og dig selv. Der er rigtig meget på spil, hvis jeres trivsel og arbejdsmiljø ikke er i orden.

Dine medarbejdere kan opleve sig stressede og udviser måske en uhensigtsmæssig stressadfærd, som på sigt kan give mentale sundhedsudfordringer eller permanent stress med en langtidssygemelding som resultat. Det får betydning både for sygefraværs statistikken og bundlinjen.

Det bidrager samtidig til en kultur, som er usund at være i – både for medarbejderne og dig som leder.

Janne Skakon har i et forskningsprojekt vist, hvor nært medarbejdernes trivsel er forbundet med lederens. I afdelinger, hvor lederne ikke var stressede, var der høj trivsel og gode resultater, mens der i afdelinger med stressede ledere blev scoret lavere på medarbejdertrivsel. Forskningen viser altså, at din egen stressadfærd påvirker organisationen.

Ledere får også stress, og en del ledere udvikler desværre tolerance over for egne stress-symptomer. Måske er du slet ikke klar over din egen usunde stressadfærd, eller det kan virke uoverskueligt at tage stress-symptomerne alvorligt og handle på dem.

Måske er du nervøs for, hvad andre mon tænker om din evne til at være leder, hvis du fortæller, hvordan du selv har det, når du er påvirket af for meget om ørerne?

Evnen til at lede påvirkes af stress, og det kan have konsekvenser for organisationen. Derfor skal du tage din egen stressadfærd alvorligt og lære, hvordan du kan håndtere den, fordi du er rollemodel.

Det er vigtigt, at du effektivt lærer at anvende strategier for håndtering af stressorer for at forblive fysisk og psykisk sund – og dermed være i balance i dig selv. Lær at fortolke din stressadfærd for at forebygge permanent stress.

Hvis du vil have et godt arbejdsmiljø og trives i jobbet som leder, må du starte med dig selv!

Sæt spot på det som skaber lys og glæde, find dine coping strategier, så du kommer til at smile med hjertet.

persolog® Stress Modellen

Jeg har gennemgået kvalificering til persolog® Stress Modellen og er som autoriseret træner uddannet til at anvende Stress Profilen integreret i udviklingsforløb for grupper, coaching og andre en-til-en sammenhænge inden for eget fagområde.

 

persolog® Stress Profil

Stress Profilen er et evidensbaseret valideret læringsinstrument, der som det eneste på markedet er i stand til at koble oplevet stress til personens stressrelaterede adfærd. Langsigtede råd til en personlig håndteringsstrategi målrettes, og samtidigt måles aktuel belastning inden for 11 arbejdsrelaterede og 8 privatrelaterede stressorer.

Flere ledere og medarbejdere har allerede afprøvet persolog® Stress Profil i forbindelse med et ledelses- og organisationsforløb med fokus på mental sundhedsfremme på deres arbejdsplads.

Læs mere her:

“Vi tager ansvar for vores arbejdsmiljø og trivsel”Et projekt mellem organisationen AFS Interkultur DK og GLIFBERG PROCESSER, finansieret af Velliv Foreningen 2021.

“Surf udenom den usunde stressadfærd”.  Et projekt mellem Forlaget Samfundslitteratur og GLIFBERG PROCESSER, finansieret af Velliv Foreningen 2020.

Du kan også finde mine artikler med masser af inspiration og viden om stressforebyggelse, trivsel og meget mere her

Dans og bevægelse som en langsigtet behagelig coping-strategi

Vær opmærksom på hvornår du kan sige “nej” til yderligere opgaver. Fyld ikke tidsrummet ud, som du har opnået ved at reducere arbejdsbyrden, på mere arbejde men på at gøre noget godt for dig selv.

Nogle går med hunden, andre holder af at danse hjemme i stuen eller sammen med andre i godt selskab.

Forskning viser, at dans og bevægelse skaber endorfiner og glæde, som bidrager til at forebygge usund stressadfærd. Derfor danser jeg selv, hvor jeg kan komme til det.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.