Praksisnært udviklingsforløb med følgeforskning

GLIFBERG PROCESSER er optaget af at bygge bro mellem forskning og praksis på de danske arbejdspladser. Derfor deltog jeg i 2019/2020 som rådgiverenhed i et spændende praksisnært udviklingsforløb med følgeforskning kaldet BIFROST-projektet, der styrker mental sundhed på SMV-området sammen med 5 andre rådgiverenheder. Projektet var finansieret af Vellivforeningen.

BIFROST står for Bæredygtige Indsatser til Fremme af ArbejdsmiljøRådgivning om SMV’ers TTA-praksis.

Projektet søgte svar på:

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladsen?

Formålet med BIFROST-projektet var tosidet:

Du kan læse mere her om den case, som jeg samarbejdede med vidensbrobygning om.

1.

At udvikle en metode til at fremme samarbejdet mellem rådgivere og små og mellemstore virksomheder (SMV’er) om forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær.

2.

At understøtte bæredygtige indsatser til at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær i små, og mellemstore virksomheder (SMV’er) indenfor finansbranchen og medie- og kommunikationsbranchen.

Baggrund for indsats

Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen med at hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) i kommunernes tiltag og dialog med virksomheder. Der er både menneskelige og økonomiske gevinster for SMV’er i, at støtte dem i at gøre mere for at forebygge stress-relaterede sygemeldinger og håndtere sygefravær på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer i SMV’er. Der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning. Dels om hvordan SMV’er kan forbedre forebyggelsen af længerevarende sygdom samt håndtering af sygefravær grundet mentale sundhedsudfordringer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området.

 

Resultatet af det praksisnære udviklingsforløb

Brobyggermetoden er udviklet med input fra forskningen og de erfaringer, som rådgivere og virksomheder har gjort sig gennem BIFROST-projektet. Brobyggermetoden indeholder tre evidensbaserede forudsætninger og principper med relevans for samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er.

De tre forudsætninger er blevet tilpasset arbejdsmiljørådgivningen, og de er målrettet samarbejdet om at forebygge og håndtere sygefravær på arbejdspladserne:

Personlige og faglige forudsætninger – Evnen til at vide
Relationsopbygning og procesforståelse – Evnen til at gøre
Læring og værditilførsel – Evnen til at være til stede 

Brobyggerfaser

Brobygningen mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er kan ses som en oversættelsesproces, hvor viden om stress og sygefravær oversættes fra en rådgiverkontekst ind i en virksomhedskontekst i tre brobyggende faser:

Fase 1 : Vejen ind – Tæt dialog er vigtig for at udforske vidensbehov i medarbejdergruppen
Fase 2
: Etablering af relation – Arbejdsmiljørådgiveren bør møde virksomheden der, hvor den er
Fase 3
: Overlevering af engagement – Fokus på konkret værdiskabelse og mindre proces

 

Hvis du vil vide mere om resultaterne i BIFROST-projektet, så læs videre på smvbrobygger.dk og MitArbejdsmiljø.dk

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.