Home » Arbejdsmiljøprojekt BIFROST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIFROST

- et spændende arbejdsmiljøprojekt, som GLIFBERG PROCESSER deltager i som rådgiverenhed.

 

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladsen?

Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på.
VELLIV Foreningen støtter BIFROST-projektet, der styrker mental sundhed på SMV-området (Små og Mellemstore Virksomheder). BIFROST står for Bæredygtige Indsatser til Fremme af ArbejdsmiljøRådgivning om SMV’ers TTA-praksis.

Bag projektet står Arbejdsmiljørådgiverne og Team Arbejdsliv, der i samarbejde med fem andre rådgiverenheder indgår i partnerskabet.

Målgruppen for projektet er rådgiverenheder, der yder arbejdsmiljørådgivning om forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer. Samt ledere og medarbejdere i SMV’er med op til 150 ansatte inden for brancher som finans, kommunikation og medier.

 

Hør om resultaterne på Arbejdsmiljøkonferencen AM:2020

Hvis du vil høre mere om resultaterne af BIFROST-projektet, som GLIFBERG PROCESSER deltager i lige nu som arbejdsmiljørådgiver, har du mulighed for at høre mere om det på en pitstop workshop på AM:2020-konferencen, som Ulrik Gensby, Forsker, PhD, fra TeamArbejdsliv ApS afholder.

Workshoppen har titlen: Metodeudvikling for arbejdsmiljørådgivning i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og er nu programsat til mandag d.16. november 2020 kl.15:30-16:15 med arrangements nr. 301.

Kort beskrivelse af workshoppen: I denne workshop vil du blive præsenteret for nyeste resultater og erfaringer fra et praksisnært forskningsprojekt (BIFROST-projektet). Du vil få viden om begrebet vidensbrobygning, forskellige brobyggerroller samt blive involveret i diskussioner om kerneelementer i en ny brobyggermetode til rådgivning om forebyggelse af stressrelateret sygefravær der er blevet gjort erfaringer med blandt rådgivere og SMV'er i projektet. Hvordan kan metoden inspirere din rådgiverenhed og dig i din praksis?

Du kan læse mere om de forskellige workshop her hvor du også kan tilmelde dig Arbejdsmiljøkonferencen AM:2020.

 

Baggrund for indsats
Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen med at hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) i kommunernes tiltag og dialog med virksomheder. Der er både menneskelige og økonomiske gevinster for SMV’er i, at støtte dem i at gøre mere for at forebygge stress-relaterede sygemeldinger og håndtere sygefravær på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer i SMV’er. Der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning. Dels om hvordan SMV’er kan forbedre forebyggelsen af længerevarende sygdom samt håndtering af sygefravær grundet mentale sundhedsudfordringer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området.

 

Formål
Hovedformålet med projektet er at gennemføre en udviklings- og formidlingsindsats. Den skal styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen og samarbejdet mellem SMV’er og arbejdsmiljørådgivere omkring forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer. Mere specifikt har projektet et dobbelt sigte:
  1. At skabe viden om, hvordan brobygningen mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV'er fungerer, herunder nødvendige rådgiverkompetencer og oversættelse af viden mellem rådgivere og arbejdspladser.
  2. At udvikle en brobyggermetode for arbejdsmiljørådgivning med tilpassede kerneelementer og konkrete implementeringsgreb. Der kan støtte forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer blandt SMV’er.

Projektperioden er fra juni 2019 til august 2020.

 

Metode
Projektet anvender en interaktiv metode. Der dels består af udviklingsmøder og dels af møder mellem virksomheder og arbejdsmiljørådgivere. Både udviklingsmøder og rådgivningsforløb evalueres gennem følgeforskning.

 

Effekt
Målet med projektet er at sikre, at små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at håndtere og fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Det vil gavne virksomhederne og deres medarbejdere såvel menneskeligt som økonomisk.

Herudover vil projektet udvikle en ny ramme for arbejdsmiljørådgivningen. Der bygger bro, fremmer brugen af ny viden og styrker forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgiverne og SMVérne.

På den måde øges det faglige grundlag for god arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder.

 

Læs mere her