Vi skaber bedre resultater, når diversiteten og kønsbalancen er høj.

Vi samarbejder om vores trivsel og kerneopgave i arbejdsfællesskabet er en mulig udviklingsworkshop eller temamøde for jer.

Vi ved, at vi skaber bedre resultater, når diversiteten og kønsbalancen er høj, og vi er gode til at respektere og samarbejde med hinanden på arbejdspladsen.

Jeg har mange års erfaring i at designe og facilitere møder og udviklingsworkshop for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, hvor samarbejde og trivsel er i fokus.

Indholdet på mødet kan fx handle om:

• Hvad skal der til, for at samarbejdet er i top, så vi trives, og der er psykologisk tryghed i organisationen, mens kerneopgaven er i fokus? Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling med diversitet og en høj kønsbalance mellem kønnene – og er vi mon godt på vej i vores organisation?

Målgruppe: Ledelsen og medarbejdere, MED-udvalget, Hovedudvalget.

Varighed 3,5 – 6,5 timer alt efter jeres behov. Der lægges i mødet vægt på dialog, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der veksles mellem mindre faglige oplæg og dialog. Indholdet tones, så det rammer jeres aktuelle behov, og I bagefter kan forankre nye redskaber og viden i jeres arbejdsfællesskab i hverdagen.

Med mig får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og proceskonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige- og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem mødet/udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende dag eller aften, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

I får en øget opmærksomhed på diversitet, køn og ligestilling, og hvordan I spiller hinanden gode. Herunder hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere bidrager til effektivt samarbejde, og arbejdsmiljøet er sundt for alle. Hvor respekten for hinanden og jeres forskellige fagligheder og funktioner er i top, så I er den bedste udgave i mødet med borgeren/kunden.

Med workshoppen styrker I samarbejdet og den psykologiske tryghed i arbejdsfællesskabet, lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.