Hvordan samarbejder I om at blive Danmarks bedste arbejdsplads?

Grænserne mellem privatliv og arbejdsliv er blevet mere udflydende de seneste år. Der er skabt megen ny læring om øget fleksibilitet, nye måder at samarbejde og afholde møder på.

Derfor kan der være behov for at se på nye effektive arbejdsgange, som kan bruges fremover. Ligesom hvordan I kan minimere jeres møder og skabe plads til refleksion, restitution og pauser.

Måske skal medarbejderne også have mulighed for flere hjemmearbejdsdage? eller I har behov for at drøfte, hvordan I på arbejdsstedet kan skabe rammer for en mere fleksibel arbejdsplads med en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv?

Måske er der behov for at styrke tilliden, anerkendelsen, retfærdigheden og samarbejdsevnen, som understøtter den sociale kapital på arbejdspladsen? Den sociale kapital og den psykologiske tryghed, er altafgørende, for I får brugt jer selv bedst muligt i arbejdsfællesskabet.

  • Hvordan styrker I arbejdsfællesskabet og lærer at støtte hinanden i at være gode kollegaer, så I kan navigere i det arbejdsliv, som der er lige nu og her?
  • Hvordan tager I fælles ansvar for trivsel og sundt arbejdsmiljø?
  • Hvordan får I minimeret jobomsætningen, og gør græsset så grønt som muligt hos jer, så ledere og medarbejdere har lyst til at knytte an til arbejdspladsen for en længere periode?

Det kan jeg hjælpe jer videre med. 

Kontakt mig for at høre mere.

Stressrelateret sygefravær?

Anerkendelse er helt afgørende i forebyggelsen af stressrelateret sygefravær. Det kræver et fælles sprog for anerkendelse, hvor vi skal kende til de individuelle forskelle i både oplevelser og reaktioner. For selv om, der kan være nogenlunde ens påvirkninger i vores arbejdsliv, reagerer vi forskelligt.

Anerkendelse er vigtig for både dig som leder og medarbejderne. Er der behov for at sætte spot på anerkendelse i jeres arbejdsmiljøarbejde?

De høje følelsesmæssige krav i jobbet kan også påvirke sygefraværet. Når vi nu ved, at mennesker er motiveret, hvordan gør vi så? Hvordan undgår vi at få mental slagside hos os selv og i organisationen og forebygger forråelse? Måske har I behov for at lære nye forebyggelsesværktøjer at kende og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse på?

Hvis du er usikker på, hvordan I kan være proaktive i forhold til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle, så lad os mødes og drikke en kop kaffe.

Hvordan foregår det?

arbejdsmiljø, trivsel og forandringer i arbejdsfællesskabet

Hvis I gerne vil forebygge mistrivsel og kunne fastholde gode ledere og medarbejdere på jeres arbejdsplads, så sæt tid af til at skabe rammer for en god dialog og sæt jer nogle mål for, hvordan I opnår trivsel og er en attraktiv arbejdsplads.

Med mig som proceskonsulent og ved hjælp af oplæg og inspirerende øvelser:

  • Får I nye redskaber til at fremme mental sundhed og forebygge mistrivsel.
  • Bliver I gode rollemodeller, som andre kan lære noget af.
  • Bliver I medskabende af en sund arbejdsmiljøkultur hvor hver enkelt anerkendes, trives og kan være mere i balance i arbejdsfællesskabet.
  • Afprøver og får I nye dialogværktøjer til jeres arbejde med APV
hvordan gør vi?

Målgruppe: Leder og medarbejdere

Forløb: Først mødes vi til et indledende møde, hvor vi sikrer fælles forståelse af opgaven, og hvad I skal have ud af indsatsen.

Dernæst afprøver vi det aftalte enten som et udviklingsforløb, internat, workshop eller temadag.

Efterfølgende samler vi op på et statusmøde, hvor vi ser på effekten af jeres fælles indsats.

Tilfredse kunder fortæller

Tina Rosengren, Souschef i Daginstitutionen Hvissingegården, Glostrup Kommune:

“Birgitte skabte et tillidsfuldt rum for vores tanker, meninger m.m./vi var medskabere. Opgaverne blev givet, så man ikke var i tvivl, med anerkendende “modtag” fra Birgitte”.

 

Jess Thorsen, Leder for staben, Stab i Center & Omsorg, Stevns Kommune:

“Birgitte har været super god til at formidle budskabet efter 2 møder mellem hende og jeg – stort kadus”.

 

Bjarne Nielsen, klyngeleder i Sommerfuglen, Københavns Kommune:

“Som klyngeleder i Københavns Kommune, med ansvar for 400 børn i 0-6 års alderen, 100 ansatte og 4 pædagogiske ledere, er der nok at holde styr på. “Styringen” foregår i stor udstrækning i et tillidsfuldt forhold til de pædagogiske ledere (ledelsesteamet). I den forbindelse har jeg benyttet mig af GLIFBERG PROCESSER.

Birgitte var med i tilrettelæggelsen og afviklingen af en konference for vores ledelsesteam, i forbindelse med en større omorganisering af fokus for den praktiske pædagogik. Efter to dages intenst arbejde, kom vi ud med styrket tro på hinanden og med troen på, at vi kunne lykkes”.

 

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.