Vi ved, at vi skaber bedre resultater, når forebyggelse og sundt arbejdsmiljø er i fokus på vores arbejdsplads.

Sammen tager vi forebyggelse og stress alvorligt er en mulig udviklingsworkshop eller temamøde for jer.

Vi ved, at vi skaber bedre resultater, når forebyggelse og sundt arbejdsmiljø er i fokus på vores arbejdsplads.

Jeg har mange års erfaring i at designe og facilitere møder og udviklingsworkshop for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, hvor den primære forebyggelsesindsats og stress er i fokus.

Indholdet på mødet kan fx handle om:

• Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber, primære forebyggelsesindsatser, mental sundhed og stress. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse, så organisationen tager hånd om de mulige udfordringer i fællesskab.

Målgruppe: Ledelsen og medarbejdere, MED-udvalget, Hovedudvalget.

Varighed 3,5 – 6,5 timer alt efter jeres behov. Der lægges i mødet vægt på dialog, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der veksles mellem mindre faglige oplæg og dialog. Indholdet tones, så det rammer jeres aktuelle behov, og I bagefter kan forankre nye redskaber og viden i jeres arbejdsfællesskab i hverdagen.

Med mig får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og proceskonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige- og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem mødet/udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende dag eller aften, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet.

Med workshoppen styrker I samarbejdet og den psykologiske tryghed i arbejdsfællesskabet, lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.