Hvad virker bedst her for dig og jeres organisation?

Når jeg starter et samarbejde med en leder er tilgangen i samarbejdet og løsning af opgaven altid ud fra overvejelsen: Hvad virker bedst her for dig og jeres organisation? Hvordan skaber vi en proces, hvor hjerte og hjerne spiller sammen…

Jeg benytter velafprøvede forsknings-, lærings- og evidensbaserede metoder som grundlag for forandringsarbejde, så vi sammen skaber bedre balance i jeres arbejdsfællesskab.

Jeg designer og faciliterer processer, som vil hjælpe dig og organisationen godt på vej. 

Min tilgang er dialogbaseret med aktive og kreative læringsmetoder, fordi det er vigtigt for læringen, at både hoved, krop og hjerte er med. Metoder og læringsdesignet er bygget op, så vi kan sammensætte præcis det forløb, som skaber størst mening og udbytte for dig og organisationen.

Det komplekse arbejdsliv handler ikke om at finde den eneste rigtige løsning. Det handler mere om at skabe meningsfyldte processer, der giver løsninger, som er gode nok og kan omsættes til organisatorisk handling. Jeg tager udgangspunkt i, at den vigtigste viden findes hos jer. Derfor vil ethvert forandringsarbejde involvere de ledere og medarbejdere, hvis praksis eller adfærd skal justeres eller forandres. Gennem respektfuld dialog, giver vi, hvad vi kan til arbejdsfællesskabet. Jeg motiveres af organisationer, som er fokuserede på, at der skal ske en forskel.

Værdier

Etik, tillid og respekt er vigtige værdier i vores møde med hinanden. Ligesom værdighed, værdig, vær dig.

Fortrolighed og diskretion er en selvfølge i et samarbejde med mig.

WHY, HOW & WHAT

WHY = Formålet

Formålet er at hjælpe leder og organisation med fortsat at bevæge sig fremad, skabe udvikling og fremgang, så I bliver Danmarks bedste arbejdsplads.

Det er for dyrt både for dig personligt, organisationen og samfundet i længden, hvis der ikke forebygges aktivt på arbejdspladsen. Der er ingen, som skal blive syge af at være på arbejde, og det skal du og medarbejdere tage hånd om sammen.

Hvis du vil kunne rekruttere og fastholde gode medarbejdere, så sæt fokus på kerneopgaven, trivsel og sundt arbejdsmiljø. Det betaler sig både på den korte og lange bane.


HOW = Metoden

Kerneopgaven, trivsel og  et sundt arbejdsmiljø går hånd i hånd. 

Sammen arbejder vi med forandringsprocesser på leder-, team- og organisationsniveau. Det foregår oftest ud fra LOGIK-modellen:

Ledelse
O
rganisation
G
ruppe
I
ndivid
K
oordinerede

LOGIK-modellen bidrager til, at vi får arbejdet med kerneopgaven, trivsel og arbejdsmiljøet både vertikalt og horisontalt med et koordinerende blik for øje.

Andre vil måske kalde den for IGLO-modellen, men da jeg har et særligt fokus på ledere, har jeg valgt at sætte ledelse først og deraf navnet LOGIK-modellen.

WHAT = Resultatet

Via konkrete forebyggende aktiviteter bliver resultatet, at du som leder og medarbejder behersker virkningsfulde værktøjer.

Du får metoder til individuelt og i fællesskab at få fokus på samarbejdet om kerneopgaven, forebygge mistrivsel og sikre et godt arbejdsmiljø.

Jeg viser dig redskaber og metoder, som gør det lettere for dig og medarbejderne i hverdagen.

Som leder får du øget handlekraft og handlemuligheder.


Spørgsmål og hvad gør du nu?

Du er altid velkommen til at ringe på telefon 20 21 35 15 og få 15 minutters telefonrådgivning (første gang gratis), så du sikrer dig, at jeg er den rette til at hjælpe dig.

Det er altid mig, der tager telefonen. Og det er altid mig, der løser dine opgaver.

Ellers skriv til mig på  kontakt@glifbergprocesser.dk

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.