Anvendelsesorienteret forskning ud i praksis, ja tak

Som din professionelle ledelsesrådgiver og proceskonsulent arbejder jeg dagligt med at skabe bro mellem forskning og praksis på de danske arbejdspladser, som varetager opgaver inden for velfærdsområder i regioner og kommuner.

Som brobygger mellem forskning og praksis er min mission at medvirke til, at flere ledere og organisationer har viden og redskaber til at være proaktive og forebyggende i forhold til trivsel, sundt arbejdsmiljø og et balanceret arbejdsliv for ledelse og medarbejdere. Samtidig med at I har kerneopgaven i fokus.

Flere sunde arbejdsfællesskaber, hvor ledere og medarbejdere bidrager til vedvarende positive forandringer i dialog, samarbejde og adfærd, forebygger mistrivsel og sygefravær. Det bliver dermed lettere at fastholde og rekruttere kompetente ledere og medarbejdere til anstændige jobs på de danske arbejdspladser.

Det vil jeg gerne hjælpe med.

Nedenfor kan du læse citater fra et udsnit af de forskere og teoretikere, som på forskellig vis bidrager til mit professionelle ståsted som ledelsesrådgiver og proceskonsulent.


“…Det eneste konstante er forandringer” Heretikoles

“…Det jeg ønsker i mit liv er medfølelse, en stadig strøm mellem mig selv og andre der bunder i at vi alle giver fra hjertet” Marshall Rosenberg

“…Kun sammen skaber vi et anerkendende arbejdsmiljø” Pernille Steen Pedersen

“…Psykologisk tryghed handler om åbenhed, om at skabe muligheder for produktive uoverensstemmelser og fri udveksling af ideér” Amy Edmonson

“…Med værdier forstår vi meningen med motiver, der kan forklare menneskers handlinger, når denne handling er bevidst eller til enhver tid vil kunne blive bevidst” Ole Fogh Kirkeby

“…Vi skal løse stress i fællesskab” Malene Friis Andersen

”…Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” K.E.Løgstrup

”…at man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et andet menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst” Søren Kierkegaard

”…Bag ethvert problem gemmer sig en frustreret drøm” Peter Lang

”…Når alt kommer til alt, så fungerer vores organisationer kun på den måde de gør, fordi vi tænker og handler som vi gør. Kun ved at ændre vores tænkning, kan vi ændre vores dybt ubevidste regler og praksis. Kun ved at ændre den måde, vi agerer sammen på, kan vi skabe fælles visioner, fælles forståelse og nye færdigheder for koordineret handling” Senge

”…Valg af ord har betydning” Karl Weick

“…I kraft af deltagelsen i kulturen bliver meningen offentlig og fælles. Vor kulturelt tilpassede livsform afhænger af fælles meninger og fælles begreber og afhænger også af fælles samtaleformer til forhandling om forskelle i mening og fortolkning” Jerome Bruner

”…Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den” Peter Drucker

Har du særlige ønsker?

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om, hvordan vi kan samarbejde, og hvad der er behov for at styrke hos jer. Fortrolighed og diskretion er en selvfølge. Jeg holder til her.

Skriv til mig med det samme:
kontakt@glifbergprocesser.dk
eller ring:
20 21 35 15.