Kan du klare varmen? og fastholde effektiviteten og opmærksomheden? Har du stillesiddende arbejde? så stræk ud […]
Foråret er her! Dialoger i det fri skaber nye perspektiver. Trivsel og indflydelse har betydning. Læs […]