Nyt om Værdi. Værdig. Vær dig. Hvordan forebygger vi forråelse i arbejdsfællesskaber med høje følelsesmæssige krav? […]